Sist oppdatert: 25.03.201925.03.2019

2019

Rutineskildringa inneheld eit nytt punkt 6.3. om å forklare seg munnleg.
Publisert 12.07.2019   Tilbakekall Asyl/beskyttelse Redegjørelser
Somaliere som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27. mars 2017, mister ikke sin flyktningstatus
Publisert 04.07.2019   Undersøkelser Redegjørelser
I ei undersøking frå Opinion, svarer 56 prosent av menn og 47 prosent av kvinner at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Delen kvinner som uttrykkjer den typen tiltru, er den lågaste på ti år.
Publisert 21.06.2019   Kronikk Asyl/beskyttelse Afghanistan Retur
– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.
Publisert 06.06.2019  
På grunn av teknisk feil har klagere i en periode ikke mottatt eMeldinger fra oss i en rekke familieinnvandringssaker. Denne feilen er nå rettet opp.
Publisert 27.03.2019   Brukerservice
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.
Publisert 26.03.2019   Redegjørelser Konvertitter Asyl/beskyttelse
UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.
Publisert 09.01.2019   Rettssikkerhet Saksbehandling Redegjørelser
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.