Stornemndavgjørelser

I stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken. Vedtakene har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE.

Hvilke saker som kan avgjøres i stornemnd reguleres av utlendingsforskriften. Det gjelder blant annet:

 • Saker av prinsipiell betydning
 • Saker med store samfunnsmessige eller økonomisk konsekvenser
 • Saker på områder hvor det er tendenser til ulik praksis
 • Saker der nemndlederen mener at et nemndvedtak er lovstridig til skade for klageren

Her kan du lese omtaler av alle stornemndavgjørelsene, med lenke til sammendrag av vedtakene i praksisbasen. 

Stornemndavgjørelser

 1. Stornemnd juni 2020: Oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker
 2. Stornemnd juni 2020: Sikkerhetssituasjonen i Venezuela
 3. Stornemnd september 2018: om ettårsfristen
 4. Stornemnd april 2018: Oppholdsstatus, straffbare handlinger og utvisning
 5. Stornemnd juni 2017: Opphør av flyktningstatus og tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse
 6. Stornemnd mars 2017: EØS - varig oppholdsrett
 7. Stornemnd juni 2016: Retur til Russland
 8. Stornemnd juni 2015: Sikkerhetssituasjonen i Bagdad
 9. Stornemnd desember 2012: Retur til Mogadishu
 10. Stornemnd november 2012: Utvisning etter EU/EØS-regelverk
 11. Stornemnd februar 2012: Etiopia: homofili, risiko for forfølgelse ved retur
 12. Stornemnd desember 2011: Eritrea: nasjonaltjeneste, risiko for reaksjoner ved retur
 13. Stornemnd oktober 2010: Somalia, retur til Mogadishu
 14. Stornemnd mars 2010: Sør-Somalia, vern mot retur, internflukt
 15. Stornemnd februar 2010: Dublin-forordningen og retur til Hellas
 16. Stornemnd oktober 2009: Dublin II og enslige mindreårige asylsøkere
 17. Stornemnd juli 2007: Relokalisering i Afghanistan
 18. Stornemnd mai 2007: Oppholdstillatelse for HIV-smittede
 19. Stornemnd desember 2006: Internflukt i Kosovo