Stornemndavgjørelser

I stornemnd er det tre nemndledere og fire nemndmedlemmer som avgjør saken. Vedtakene har presedensvirkning for etterfølgende saker i UDI og UNE.

Hvilke saker som kan avgjøres i stornemnd reguleres av utlendingsforskriften. Det gjelder blant annet:

  • Saker av prinsipiell betydning
  • Saker med store samfunnsmessige eller økonomisk konsekvenser
  • Saker på områder hvor det er tendenser til ulik praksis
  • Saker der nemndleren mener at et nemndvedtak er lovstridig til skade for klageren

Her kan du lese omtaler av alle stornemndavgjørelsene, med lenke til sammendrag av vedtakene i praksisbasen.