UNE er klageinstans

Oppgaven vår i UNE er å kontrollere om UDIs vedtak er riktig. Når noen klager på avslag fra UDI, vurderer vi saken på nytt. Vi er ikke bundet av UDIs avslag, men følger det samme regelverket. De fleste avslagene blir ikke gjort om.

UNE forbereder saken din

UNE forbereder saken din

Du får beskjed fra oss når vi har mottatt saken din. De fleste saker i UNE blir behandlet uten at vi snakker med dem det gjelder. Det er fordi sakene allerede er utredet av UDI. Vi henter inn flere opplysninger om saken din hvis det er nødvendig.

Les mer om hvordan vi forbereder saken din

UNE vurderer saken din

UNE vurderer saken din

Vi vurderer all informasjon i saken din og alt du har skrevet i klagen. Denne informasjonen vurderes opp mot det som står i regelverket. Det er alltid minst to personer som ser på saken.

Les mer om hvordan vi vurderer saken din

Du får skriftlig svar fra UNE

Du får skriftlig svar fra UNE

Når vi er ferdig med å behandle saken din, får du et skriftlig vedtak fra oss. Det betyr at saken er ferdig avgjort, etter at både UDI og UNE har vurdert den. Hvis du da får avslag, fins det ikke flere å klage til.

Les mer om hvordan vi svarer deg