Fagartikler går i dybden på utvalgte temaer innenfor utlendingsforvaltningen. Artiklene er signert fagpersoner i UNE.

Fagartikler

10.09.2020
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
13.05.2020
Hva er rettssikkerhet, og hvordan bidrar UNE til en rettssikker utlendingsforvaltning?
20.05.2020
Siden starten i 2001 har UNE truffet nær 120 000 asylvedtak. I en håndfull saker hvert år, melder en klager eller dennes talspersoner at det har gått galt etter en retur. Hva gjør vi i UNE da og hvorfor?