Fagartikler går i dybden på utvalgte temaer innenfor utlendingsforvaltningen. Artiklene er signert fagpersoner i UNE.

Fagartikler

15.03.2021
Saken til den afghanske ateisten Josef Moradi har vært godt belyst i media. Hvordan UNE vurderer saker om asyl fra ateister, har vært dårligere belyst. Det har ført til misforståelser om hva som er UNEs praksis.
10.09.2020
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
20.05.2020
Siden starten i 2001 har UNE truffet nær 120 000 asylvedtak. I en håndfull saker hvert år, melder en klager eller dennes talspersoner at det har gått galt etter en retur. Hva gjør vi i UNE da og hvorfor?
13.05.2020
Hva er rettssikkerhet, og hvordan bidrar UNE til en rettssikker utlendingsforvaltning?