Fagartikler går i dybden på utvalgte temaer innenfor utlendingsforvaltningen. Artiklene er signert fagpersoner i UNE.

Fagartikler

13.05.2020
Hva er rettssikkerhet, og hvordan bidrar UNE til en rettssikker utlendingsforvaltning?
20.05.2020
Siden starten i 2001 har UNE truffet nær 120 000 asylvedtak. I en håndfull saker hvert år, melder en klager eller dennes talspersoner at det har gått galt etter en retur. Hva gjør vi i UNE da og hvorfor?