Sakstyper og asylland

hvordan vi vurderer saker opp mot regelverket

Kollektiv beskyttelse for Ukrainere

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges. Kollektiv beskyttelse betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. 

På UDI sine sider finner du mer informasjon om prosessen, rettigheter og plikter knyttet til kollektiv beskyttelse for ukrainere (ekstern nettside).

Fant du det du lette etter?