Her finner du nøkkeltall for UNEs saksbehandling hittil i år.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Alle saker

Per 30.04.2017: Antall saker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker

Per 30.04.2017: Antall asylsaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Familieinnvandring

Per 30.04.2017: Antall familieinnvandringssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Statsborgerskap

Per 30.04.2017: Antall statsborgerskapssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Utvisning

Per 30.04.2017: Antall utvisningssaker behandlet så langt i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker behandlet etter Dublin-regler

Per 30.04.2017: Antall Dublin-saker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Dette er saker som handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl, og UNE tar derfor ikke stilling til beskyttelsesbehovet. Vi kaller det Dublin-saker fordi sakene behandles etter reglene i Dublin-forordningen.

Arbeidssaker

Per 30.04.2017: Antall arbeidssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Permanent oppholdstillatelse

Per 30.04.2017: Antall permanent oppholdstillatelsessaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Reisedokumenter

Per 30.04.2017: Antall reisedokumentsaker behandle hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.