Bruk skjemaene for å sende inn fullmakt, identitetsdokumenter eller for å be om omgjøring av et UNE-vedtak.

  • Åpne og fyll ut skjema
  • Skriv ut
  • Send til vår postadresse:
    Utlendingsnemnda
    Postboks 8165 dep.
    0034 Oslo

Du kan ikke sende inn skjemaer elektronisk til oss.