Interne retningslinjer

Dei interne retningslinjene (IR) er dei overordna styringsdokumenta som skal sikre at saksbehandlinga har god kvalitet og er effektiv. Dei skildrar det sentrale ved dei rettslege forpliktingane til UNE og saksbehandlingsrutinane til UNE. Direktøren for UNE godkjenner alle interne retningslinjer.