Frykt for tvangsrekruttering til al-Shabaab eller tvangsekteskap er de vanligste grunnene til å søke beskyttelse.

Vi endrer sjelden UDIs vedtak. Den viktigste grunnen til at vi avslår er at vi ikke tror på hele eller deler av søkerens forklaring. Spørsmålet om hvem søkerne er og hvor de kommer fra er ofte avgjørende.

I mange saker er spørsmålet om hvem søkerne er, hvor de kommer fra og hvilken klan de tilhører avgjørende. En av grunnene til det er at det bor somaliere i Kenya, Djibouti og Etiopia i tillegg til i Somalia. Hvis det er tvil om hvor søkeren kommer fra, blir det også tvil om statsborgerskapet. Det er også stor forskjell på sikkerhetssituasjonen i Somaliland og Puntland i nord, og resten av Somalia. I tillegg er det viktig å vurdere hvilken klan søkeren tilhører, fordi det sier noe om navn og familienettverk.

De fleste mennene som søker beskyttelse er redd for å bli tvangsrekruttert til al-Shabaab. Noen blir forsøkt rekruttert av familie og kjente, mens andre sier de blir kontaktet av lokale medlemmer av al-Shabaab. Ofte tror vi ikke på forklaringen, fordi tvangsrekruttering skjer i liten grad.

Blant kvinnene som søker beskyttelse er flertallet redd for tvangsekteskap. De frykter å bli giftet bort til medlemmer av al-Shabaab eller eldre menn. I disse sakene avslår vi vanligvis fordi vi ikke tror på forklaringen.

Noen, både kvinner og menn, forklarer at de frykter al-Shabaab av andre grunner. Det kan være fordi de har arbeidet som journalister, blitt anklaget for å være spioner for regjeringen eller bare har brutt al-Shabaabs regler.

I tillegg til det søkerne forklarer, vurderer vi alltid sikkerhetssituasjonen på stedet de kommer fra. For tiden mener vi at ingen deler av Somalia er så utrygge at alle som kommer derfra trenger beskyttelse.

Alle som søker asyl i Norge har plikt til å medvirke til å avklare sin egen identitet. Søkere som har pass må levere inn dette. Også andre dokumenter kan fungere som bevis for identitet. De som ikke har id-dokumenter har plikt til å gjøre sitt beste for å skaffe det. Hovedregelen er at identiteten til en asylsøker må være sannsynliggjort for at oppholdstillatelse kan gis. Vi gjør en samlet vurdering av alle opplysninger og dokumenter som legges frem.

Vi forventer ikke at somaliere legger frem id-dokumenter. En del somaliere har id-dokumenter, men de legger vi ikke vekt på. Det er fordi alle offentlige arkiver og kontorer ble ødelagt eller plyndret under borgerkrigen på 1990-tallet. Somalia har ikke hatt en fungerende stat som kan utstede dokumenter vi kan stole på siden. Hvis vi er tvil om hvem du er, vil det ikke hjelpe å legge frem et somalisk id-dokument. I noen tilfeller kan vi legge noe vekt på dokumenter som ble utstedt før borgerkrigen.

Vi gir sjelden beskyttelse i saker der UDI har avslått søknaden. Noen får tillatelse på humanitært grunnlag. Da er det som regel på grunn av alvorlige helseproblemer eller barns tilknytning til Norge.

Vi bruker mange ulike kilder. Mye av informasjonen vi bruker er samlet inn av Landinfo, som lager rapporter om temaer som er viktige for UDI og UNE. I tillegg er anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger (ekstern lenke) viktige. Vi leser rapporter fra blant annet European Asylum Support Office (ekstern lenke) , Food Security and Nutrition Analysis Unit (ekstern lenke)  og United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (ekstern lenke) , og følger med på hva media og andre organisasjoner rapporterer.

Fordi det bor somaliere i alle Somalias naboland, er identitet viktig. Vi må vite om søkerne kommer fra Somalia, eller om de er somaliere fra ett av nabolandene. Ingen somaliere kan legge frem dokumentasjon på identiteten sin. Det gjør at forklaringen om hvem søkerne er, hvor de kommer fra og hvilken klan de tilhører, er det vi bygger vurderingen vår på.

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

Saker behandlet i 2016
215
Saker behandlet i 2015
663
Andel nemndmøter i 2016
4 %
Andel nemndmøter i 2015
6 %
Andel endrede vedtak i 2016
3 %
Andel endrede vedtak i 2015
4 %