Nemnda har et felles ansvar for at en sak blir godt nok opplyst og for å avgjøre saken i tråd med regelverket.

De tre medlemmene i nemnda er altså likeverdige, selv om en nemndleder leder møtet. Som nemndmedlem representerer du deg selv, ikke organisasjonen som har foreslått deg.

Slik foregår en nemndsamling

Samlingen går vanligvis over tre dager. Første dag er det lesedag og et kort formøte der nemndlederen orienterer om saken eller sakene. Det er en fordel om du har lest tilsendt materiale før lesedagen. Andre og tredje dag er det nemndmøte. Under møtet kan du ikke ha med mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Du må være tilgjengelig hele dagen, og hver dag kan bli lang. Etter nemndas rådslagning og stemmegivning skal du skrive under saksprotokollen.

Oppgaver og ansvar

Du må:

Hver sak skal avgjøres ut fra opplysningene i saksdokumentene og det som kom frem under nemndmøtet. Du skal avgjøre saken ut fra regelverket, uten å ta utenforliggende hensyn.

Det er som regel tolk under møtet. Du må stille spørsmål direkte til klageren, ikke til tolken. Det er lettere for tolken å oversette hvis du bruker korte setninger. Det er viktig at spørsmålene er så åpne som mulig, og ikke ledende. Ikke vis hva du tenker om saken mens klageren er til stede.

UNE har utarbeidet en veiledning for nemndmedlemmer, denne kan du laste ned og lese her (PDF, 182 kB).

Habilitet og taushetsplikt

Du må gi beskjed hvis du er inhabil i saken, det vil si ikke har den nøytraliteten som kreves. Du må gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din habilitet. Det kan være tilknytning til klageren, fullmektigen, fullmektigens firma eller organisasjon, tolken, vitner og andre som har vært involvert i saken. Du må også gi opplysninger om andre særlige forhold som «er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten», slik det står i forvaltningsloven § 6.

Du har taushetsplikt om personlige forhold som du får kjennskap til i sakene. Du kan altså ikke diskutere sakene utenfor nemnda, eller bringe informasjon videre. Du har også ansvar for å levere inn saksdokumenter og notater etter møtet.

Om vervet

Normalt møter nemndmedlemmer i UNE i inntil 15 dager i året. Antall møtedager kan likevel variere.

Departementet kan løse deg fra vervet dersom du

 • ikke overholder taushetsplikten
 • grovt har krenket andre plikter som følger av vervet
 • er personlig uegnet til vervet
 • selv ber om å bli løst fra vervet 

Informasjon om rettskildelære

Rettskildelære kan du lese mer om ved å laste ned denne wordfilen.

Praktisk informasjon

Vi sender ut innkallinger til nemndmøtet på sms. Du kan svare på en innkalling ved å følge lenken i sms-meldingen. Du kan også svare ved å gå inn på svarsiden herfra (ekstern lenke).

Når du kommer inn på svarsiden må du taste inn referansnummeret til din innkalling. Referansenummeret er de syv siste sifrene i lenken du har fått i innkallingen fra oss. På svarsiden må du også skrive inn den e-postadressen du har registrert hos UNE.

Du kan bestille lunsj av UNEs kantine og betale med mobilappen Vipps. Det må du gjøre innen kl 09.30, hvis ikke vil  bestillingen bli registrert til dagen etter.

Slik gjør du det:

 • Søk opp UNE ISS kantine i Vipps-appen på mobiltelefonen din
 • Velg hva du ønsker i menyen
 • Gå til «handlekurv» og betal for varene
 • Fra kl 10.45 kan du hente maten i kjøleskapet på pauserommet

Hvis du bor slik til at du må reise med fly eller ta regionstog, må du kontakte reisebyrået Berg-Hansen for å bestille reisen din. Det er det første du gjør når du har bekreftet innkallingen til nemndmøtet. Du må oppgi den koden som står i innkallingsbrevet, når du bestiller reisen. Hvis du skal overnatte på hotell, må du bestille reise og hotell samtidig. Reisebyrået benytter faste hoteller som UNE har avtale med. For tiden har UNE avtale med Comfort Hotell Børsparken og Comfort Hotell Karl Johan.

Du vil også få all nødvendig informasjon i brevet om innkalling til nemndmøte.

Som nemndmedlem kan du enten få utbetalt honorar, eller få kompensasjon på grunn av bortfall av lønn (tapt arbeidsfortjeneste). Du kan ikke få begge deler. Ingen nemndmedlemmer får betalt for å lese landinformasjon før et nemndmøte.

Honorarsatsene, som gjelder fra 1.1.2017, er:

Normal dag (0-8 timer) kr 1800
Lang dag (over 8 timer) kr 2150

Maksimumssatsene for tapt arbeidsfortjeneste er:

inntil kr 3600 for normal dag (0-8 timer)
inntil kr 4300 for lang dag (over 8 timer)

Du kan få utbetalt inntil det dobbelte av honorarsatsene, hvis den tapte arbeidsfortjenesten er høyere enn honoraret.

Hva som er kravene til dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste, kan du lese om i avsnittet Etter nemndmøtet: dette må du sende inn.

I Statens reiseregulativ står det at reisen «…skal foretas på den for staten billigste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget». Det betyr at du må ha en god grunn for at vi skal dekke reiseutgiftene dine, hvis du har valgt et reisealternativ som er dyrere enn offentlig transport. Alle nemndmedlemmer som vil ha dekket utgifter i forbindelse med reisen, må sende inn en reiseregning.

Utgifter til taxi og bruk av egen bil dekkes normalt ikke. For å få dekket dette må innkallingskontoret godkjenne reisen på forhånd. Legg ved kvitteringer når du sender inn reiseregning til oss.

Hvis du reiser lengre enn 15 km for å delta på nemndmøte, får du kostgodtgjørelse basert på reisens varighet.

Hvis du derimot reiser kortere enn 15 km, kan du få dekket lunsj. Du må sende inn kvitteringen sammen med reiseregningen. Hvis reisen varer fra 6 til 12 timer, kan du få dekket et beløp som tilsvarer inntil 30 % av kostgodtgjørelsen. For reiser over 12 timer, kan du få dekket beløp som tilsvarer inntil 50 % av kostgodtgjørelsen.

Dette må du sende inn per post etter nemndmøtet:

Fristen for å sende inn skjemaene er en måned etter nemndsamlingen. Det er viktig at du fyller ut personalia, bankkontonummer og signerer på begge skjemaene. Hvis du glemmer dette, må vi sende skjema i retur, og da vil det ta lengre tid før du får utbetalingen.

Du vil få et varsel på sms eller på e-post når du har mottatt lønnslippen i Altinn. Husk å sjekke at din kontaktinformasjon er riktig i Altinn.

Dette er kravene til dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste:

 • Hvis du er lønnsmottager, må du dokumentere at du har blitt trukket i lønn for de dagene du har deltatt på nemndmøter. Det kan du gjøre enten ved å sende oss en lønnsslipp, eller du kan be din arbeidsgiver om å fylle ut skjemaet Bekreftelse fra arbeidsgiver for tapt arbeidsfortjeneste/lønn for nemndmedlemmer.
 • Selvstendig næringsdrivende må legge ved enten siste selvangivelse, utskrift av ligning som dokumenterer den personlige inntekten, eller bekreftelse på den årlige personlige inntekten fra regnskapsfører/revisor.

Viktig å huske på når du fyller ut skjema for reiseregning:

 • Legg ved kvitteringer for alle utgifter du vil ha dekket.
 • Fyll alltid ut reisespesifikasjonen på side 2.
 • Hvis du har overnattet på hotell, skal du trekke fra frokost, som utgjør 20 % av kostgodtgjørelsen. Dette gjør du i feltet «Trekk for kost».
 • Hvis du reiste med egen bil eller taxi må du oppgi grunnen til at du brukte taxi eller egen bil istedenfor offentlig transport. Dette skriver du i kommentarfeltet.

Telefon: 21 00 41 57
E-post: bestilling@berg-hansen.no

Du må bestille reise og opphold i tidsrommet kl 08-17 på hverdager. Hvis du må endre på reisen utenom normal åpningstid, kan du ringe 24-timers service på telefon 08050.

Berg-Hansen er det reisebyrået som UNE har avtale med. Byrået bestiller reisen din hvis du skal ta fly eller regionstog, og hvis du skal overnatte på hotell i forbindelse med nemndmøter.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City