Det er bare de som arbeider med saken din som har tilgang til dine personopplysninger. Alle i UNE følger strenge regler for hvordan de skal behandle personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, bilder og fingeravtrykk. Det kan også være opplysninger om etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold eller seksuelle forhold. Utlendingssaker inneholder mange slike personopplysninger.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Når du har en sak hos oss, er det bare de som arbeider med saken din som får se dine personopplysninger. Disse har taushetsplikt og har ikke lov til å gi opplysningene til uvedkommende. 

Tolken har ikke tilgang til dine personopplysninger i et nemndmøte annet enn det som blir sagt i møtet. Tolken har taushetsplikt og har ikke lov til å fortelle andre om hva som blir sagt her. Tolken får aldri se dokumentene i din sak.

Vi kan bruke dine personopplysninger i andre saker, for eksempel i en familieinnvandringssak hvor en i din familie søker om oppholdstillatelse. Vi har også plikt til å gi opplysninger om deg til andre statlige etater når de ber om det. Det kan for eksempel være UDI, politiet eller Skatteetaten. Vi kan også be norske utenriksstasjoner om å gi oss opplysninger som kan være relevante for din sak. Det kan for eksempel være at vi ber om at utenriksstasjonen undersøker om et dokument er ekte eller ikke.

Dine rettigheter

Hvis vi har registrert uriktige eller mangelfulle personopplysninger i en sak, kan du be om at vi retter dette. Det kan for eksempel være at vi har registrert navnet ditt feil, eller at adressen vi har registrert på deg ikke stemmer. Vi vil vurdere en slik forespørsel konkret i hvert tilfelle.