E-post: postmottak@une.no
Postadresse: Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo
Sentralbord: 21 08 50 00
Org.nr: 982019095

Slik sender du inn opplysninger til oss

Hvis du har ny informasjon i saken din, kan du sende det i posten til oss:

Utlendingsnemnda
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Har du et norsk 11-sifret fødselsnummer kan du sende opplysningene via den sikre kanalen KS SvarUT (ekstern lenke).

Advokater kan bruke E-dialog.

Skjemaer for å sende inn blant annet fullmakt, identitetsopplysninger og omgjøringsanmodning, kan du laste ned fra denne siden. 

Svartjenesten svarer på spørsmål om egen sak

Telefon: 21 08 50 00

Åpningstider:

mandag til fredag kl 0900 – 1100
mandag til fredag kl 1200 - 1500 

Svartjenesten svarer på spørsmål om status i egen sak. For eksempel oppholdsstatusen din eller om vi har mottatt dokumentene du har sendt inn. Har du en beskyttelsessak eller en reisedokumentsak hos oss, kan Svartjenesten sette deg videre til saksbehandler. I alle andre saker er det Svartjenesten som svarer på spørsmål. 

Ha klart saksnummeret (DUF-nummeret) før du ringer.

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

UNEs leverandører skal sende faktura elektronisk på EHF-format til: org.nr 982019095.

Fakturaer som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til:
Utlendingsnemnda
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim