Kontakt UNE på telefon

Telefonnummer: (+47) 21 08 50 00

  • Sentralbordet: Mandag til fredag kl 08.30 - 15.30
  • Svartjenesten: Mandag til fredag Kl 09.00 - 11.00 og 12.00 til 15.00

Svartjenesten svarer på spørsmål om status i egen sak. For eksempel oppholdsstatusen din eller om vi har mottatt dokumentene du har sendt inn. 

Ha klart saksnummeret (DUF-nummeret) før du ringer.

Slik sender du inn opplysninger til oss

Hvis du har ny informasjon i saken din, er det viktig at du sender det til oss.

Send opplysninger elektronisk

Vi oppfordrer generelt til å bruke elektroniske kanaler da det går raskere og er mer smidig.

Vi ber om at alle advokater bruker e-dialog for å sende inn opplysninger til UNE. 

Har du et norsk 11-sifret fødselsnummer kan du sende opplysningene via den sikre kanalen KS SvarUT (ekstern lenke).

På vår e-postadresse postmottak@une.no kan vi ta imot opplysninger som blir sendt inn i de mest brukte filformatene, men vi tar kontakt med deg hvis vi får opplysninger i et filformat vi ikke har tilgang til. Ikke send sensitive personopplysninger på e-post.

Skjemaer for å sende inn blant annet fullmakt, identitetsopplysninger og omgjøringsanmodning, kan du laste ned fra denne siden

Ordinær post

For ordinær post bruk følgende adresse:

Utlendingsnemnda
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Innkallingskontoret svarer berre på spørsmål om innkallingar til nemndmøte. Dersom du har andre spørsmål, må du ta kontakt med svartenesta vår.

Telefon: 21 08 51 26
E-post: mail_inka@une.no

UNEs leverandører skal sende faktura elektronisk på EHF-format til: org.nr 982019095.

Fakturaer som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til:
Utlendingsnemnda
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City