Sist oppdatert: 23.01.202023.01.2020

2020

Hvordan skal UNE ivareta hensynet til barnets beste når en asylsøker med avslag får barn som har et beskyttelsesbehov, eller som får avledet tillatelse fra den andre forelderen? Dette er en problemstilling barnefaglig nettverk i UNE har vært opptatt av.
Publisert 10.09.2020   Fagartikkel Saksbehandling Rettssikkerhet
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
Skal UDI og UNE i asylvurderingane sine ta høgd for at ein asylsøkar kan bli returnert med tvang og vurdere om det aukar risikoen for forfølging? Det vil Høgsterett gå inn i når dei 1. september handsamar asylsaka til ein borgar frå Iran.
Ifølge Dagbladets lederartikkel 17. august er Dagens Næringsliv (DN) i ferd med å rulle opp en stor skandale for Utlendingsnemnda (UNE). Dagbladet mener derfor det er påfallende at jeg går i pensjon som 69-åring 1. januar 2021.
Publisert 06.08.2020   Debattinnlegg Rettssikkerhet Saksbehandling
Austenå i NOAS hevder i Aftenposten 27. juli at utlendingsforvaltningen praktiserer loven strengere enn politikerne har ment. Etter mitt skjønn treffer hun ikke helt. Jeg kan bare svare for Utlendingsnemnda (UNE).
UNEs stornemnd kom til at det var tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet.
Det er nødvendig å korrigere Frank Gunnar Håviks tolkning av hva han mener å ha hørt på et møte i UNE.
Publisert 10.07.2020   Redegjørelser Undersøkelser
I ei undersøking frå Opinion svarer 63 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Det er det høgaste som er målt nokon gong.
Stornemnda kom 12. juni 2020 til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Venezuela ikke er så alvorlig at alle er vernet mot retur til landet.
Publisert 06.07.2020   Kronikk Saksbehandling Familieinnvandring
Det er kun i et mindretall av ektefellesakene hvor formålet med å inngå ekteskapet er et sentralt tema.