Publisert 18.12.2020   Redegjørelser Rettssaker Asyl/beskyttelse
Forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingslovens § 28 1 a er ikke alltid det samme som statsborgerskap, konkluderer Høyesterett i dom av 14.12.2020.
Publisert 16.12.2020   Debattinnlegg Saksbehandling Barn
UNEs beslutningstakere skal utøve skjønn. Men det er ikke et fritt skjønn uten politiske føringer, skriver Ingunn-Sofie Aursnes i dette tilsvaret.
UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.
Publisert 03.12.2020   Redegjørelser
UNE får mange henvendelser om saken til en jordansk 18-åring med avslag og utreiseplikt.
Publisert 19.11.2020   Redegjørelser Asyl/beskyttelse Rettssaker
Er «hjemland» alltid det samme som statsborgerskap? Svaret kan få betydning for andre asylsøkere som ikke har blitt trodd på at de var eritreere da de søkte asyl i Norge.
Publisert 10.11.2020   Saksbehandling Stornemnd Rettssikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.
Publisert 06.11.2020   Redegjørelser
Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.
Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.
UDI kan bare nekte å behandle en søknad om beskyttelse fra en som har vært i et trygt land før han kom til Norge hvis søkeren har lovlig adgang til landet. Det er vedtatt i stornemnd.
Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.