Sist oppdatert: 23.01.202023.01.2020

2020

Publisert 18.12.2020   Redegjørelser Rettssaker Asyl/beskyttelse
Forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingslovens § 28 1 a er ikke alltid det samme som statsborgerskap, konkluderer Høyesterett i dom av 14.12.2020.
Publisert 16.12.2020   Debattinnlegg Saksbehandling Barn
UNEs beslutningstakere skal utøve skjønn. Men det er ikke et fritt skjønn uten politiske føringer, skriver Ingunn-Sofie Aursnes i dette tilsvaret.
UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.
Publisert 19.11.2020   Redegjørelser Asyl/beskyttelse Rettssaker
Er «hjemland» alltid det samme som statsborgerskap? Svaret kan få betydning for andre asylsøkere som ikke har blitt trodd på at de var eritreere da de søkte asyl i Norge.
Publisert 10.11.2020   Saksbehandling Stornemnd Rettssikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.
Publisert 06.11.2020   Redegjørelser
Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.
Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.
UDI kan bare nekte å behandle en søknad om beskyttelse fra en som har vært i et trygt land før han kom til Norge hvis søkeren har lovlig adgang til landet. Det er vedtatt i stornemnd.
Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.
UNE behandler hvert år et stort antall saker hvor tema er forfølgelse på grunn av religion eller religiøs aktivitet. UNEs oppdaterte praksisnotat er basert på en gjennomgang av 250 vedtak og beslutninger fra januar 2018 til august 2020.