Aktuelt

Spørsmål og svar

  • Hvis du får tilbakekalt tillatelse din etter utlendingslovens § 63, så mister du all opptjent botid. Det skjer fordi du mister alle dine nåværende og tidligere tillatelser.
  • Hvis tillatelsen du har opphører etter utlendingslovens § 37, så mister du ikke botiden du har opptjent frem til tillatelsen din opphører.