Illustrasjon av sensitivt materiale

Foto: Adobe Stock

I sosiale medier spres nå et inntrykk av at en tyrkisk statsborger risikerer å måtte returnere selv om personopplysningene hans kom på avveie. Det stemmer ikke.

Dette sto i en melding som ble lagt ut på udi.no 22. november:

«Personopplysninger på avveie

Norske utlendingsmyndigheter har varslet berørte tyrkere om at deres personopplysninger kan ha kommet på avveie.

UDI og UNE har varslet dem dette gjelder, og så langt man har vurdert, omfatter det i underkant av 15 personer.

Gjennom arrestasjonen av en tyrkisk advokat i september kan tyrkiske myndigheter ha kommet i besittelse av personopplysninger også om personer som har søkt om opphold i Norge. Advokaten har bistått flere europeiske land med å sjekke personopplysninger i utlendingssaker.

Arrestasjonen skal ikke ha økt risikoen i vesentlig grad for dem dette gjelder, da de personene som er sterkest berørt, allerede har fått opphold i Norge. Ingen berørte tyrkiske statsborgere har blitt returnert etter at norske myndigheter ble kjent med dette.

Det at personopplysninger kan ha kommet på avveie, er svært beklagelig. Utlendingsmyndighetene vil gå igjennom rutinene for fremtidig arbeid med å sjekke personopplysninger i utlandet.

Datatilsynet er også varslet om hendelsen og hvordan den er håndtert så langt.»

Tirsdag la en av de som hadde saken sin til behandling i UNE, ut en twittermelding om at han hadde fått avslag. Dette har skapt det inntrykket at han står i fare for å bli returnert til hjemlandet. Men dette stemmer altså ikke.

Saken han hadde til behandling i UNE, var det som kalles en statusklage. Han hadde altså klaget over hva slags type tillatelse han hadde fått fra UDI. Det er denne klagen som ikke ble tatt til følge, det vil si at han fortsatt ikke fikk den type oppholdsgrunnlag han hadde søkt om. Men han har altså uansett en annen type tillatelse i Norge.

Det at personopplysninger har kommet på avveie, er svært beklagelig. Det er derfor de berørte enkeltpersonene og Datatilsynet er varslet, og det er derfor utlendingsmyndighetene nå vil gå igjennom rutinene for fremtidig arbeid med å sjekke personopplysninger i utlandet. Men det stemmer altså ikke at en av de berørte har fått et avslag som innebærer at han må returnere.