Aktuelt

Spørsmål og svar

UNE har ikke suspendert utreiseplikten til Russland. Det betyr at hvis du har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE plikter du å returnere til Russland.

Hvis du oppholder deg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan du be om en ny vurdering av saken din (omgjøringsanmodning). Hvis du ber om en slik omgjøring, og får utsatt iverksetting, har du lov til å oppholde deg i Norge til saken din er vurdert på nytt.

UNE følger nøye med på situasjonen i Russland, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen.

Hvis du venter for lenge med å reise etter at du har fått et positivt svar fra IOM, kan du miste returplassen din, selv om du venter på vedtak fra UNE. IOM har ikke innsyn i saken din hos UNE. De vet derfor ikke at du venter på et vedtak. Hvis du har spørsmål om du kan vente på vedtak fra oss uten å miste returplassen din, må du kontakte IOM.

Hvis UNE har avslått en søknad som betyr at du må reise hjem, mener UNE det er trygt for deg å reise tilbake. UNE har et ansvar for at den vurderingen er riktig. Når du er tilbake i hjemlandet, er det myndighetene der som har ansvaret for deg og din sikkerhet, på lik linje med andre i hjemlandet ditt.