Last updated: 25/03/201925/03/2019

2019

Published 20/12/2019   Statements Court cases Asylum/protection
I vurderingen av om en asylsøker er over eller under 18 år, gjelder det vanlige beviskravet om sannsynlighetsovervekt.
Høyesterettsdom av 9.12 gir avklaringer for hvor tungt barnets beste skal veie i utvisning av omsorgsperson.
Published 04/12/2019  
I sosiale medier spres nå et inntrykk av at en tyrkisk statsborger risikerer å måtte returnere selv om personopplysningene hans kom på avveie. Det stemmer ikke.
Hovedspørsmålet er om utvisningen av en kvinne fra Djibouti er uforholdsmessig overfor hennes fire barn.
Published 07/11/2019   Statements Case processing Expulsion
I saker om utvising blir klagaren sin helsetilstand, og retursituasjon som følgje av helseproblema, vurdert opp mot alvoret i dei strafflagde handlingar i saka.
Published 30/10/2019   Statements Long-staying children
På de nye sidene vil du finne informasjon tilpasset barn og unge. Hovedinnholdet på sidene er informasjonsfilmer. Vi har også en side hvor barn kan finne svar på ofte stilte spørsmål.
Published 15/08/2019   Case processing Statements Asylum/protection
Rutineskildringa inneheld eit nytt punkt 6.3. om å forklare seg munnleg.
Published 12/07/2019   Revocation Asylum/protection Statements
Somaliere som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27. mars 2017, mister ikke sin flyktningstatus
Published 04/07/2019   Undersøkelser Statements
I ei undersøking frå Opinion, svarer 56 prosent av menn og 47 prosent av kvinner at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Delen kvinner som uttrykkjer den typen tiltru, er den lågaste på ti år.
Published 21/06/2019   Kronikk Asylum/protection Afghanistan Return
– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.