Beskriver praksis innenfor bestemte tema. Notatene er utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av et utvalg av vedtak. Hovedformålet med slike notater er å sikre likebehandling.