UNE ledes av en direktør og en assisterende direktør og har et juridisk sekretariat delt inn i asyl- og oppholdsavdelingen med til sammen åtte seksjoner. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner.