UNE ledes av en direktør og to assisterende direktører og har et juridisk sekretariat delt inn i asyl- og oppholdsavdelingen med til sammen elleve seksjoner. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner.