Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Dei nye reglane trer i kraft straks, skriv regjeringa i ei pressemelding.
Siden starten i 2001 har UNE truffet nær 120 000 asylvedtak. I en håndfull saker hvert år, melder en klager eller dennes talspersoner at det har gått galt etter en retur. Hva gjør vi i UNE da og hvorfor?
Hva er rettssikkerhet, og hvordan bidrar UNE til en rettssikker utlendingsforvaltning?
Publisert 05.05.2020   Redegjørelser Saksbehandling Brukerservice
UNE gjenopptar nå gjennomføringen av nemndmøter. Vi innfører smitteverntiltak for å påse at møtene avholdes i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
UNE venter med å innvilge oppholdstillatelser for personer som er utenfor Norge. Det gjør vi fordi utenriksstasjonene ikke utsteder innreisevisum til Norge nå.
Publisert 17.03.2020   Redegjørelser
Året 2019 har vore dominert av relativt store endringsprosessar både når det gjeld saksflyt og organisering, seier direktør i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Aursnes.
Publisert 16.03.2020   Redegjørelser Saksbehandling Brukerservice
UNE vil opprettholde tilnærmet normal drift, men vil prioritere saker som kan avgjøres av nemndleder.
Publisert 13.03.2020   Redegjørelser Saksbehandling
UNE utsetter alle nemndmøter og forvaltningssamtaler. Foreløpig gjelder beslutningen ut april.
Publisert 13.03.2020   Redegjørelser
UDI og UNE kan nå innhente flere personopplysninger fra blant andre barnevernet i saksbehandlingen, og UDI kan fatte automatiserte vedtak.
En intern gjennomgang av 54 utvisningssaker i UNE i 2019 viste at berørte barn ble hørt ved at foreldre eller advokat sendte inn informasjon om barnets situasjon.