Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 27.02.2020   Redegjørelser Utsatt iverksetting Retur
Regjeringen vil legge til rette for en engangsløsning for lengeværende ureturnerbare asylsøkere som har bodd mer enn 16 år i Norge.
Publisert 27.02.2020   Redegjørelser Rettssaker
Meir enn halvparten av rettskraftige dommar frå tingretten og lagmannsretten i fjor var asylsaker.
Publisert 29.01.2020   Redegjørelser Rettssikkerhet Brukerservice
Praksisbasen er nå en integrert del av une.no. Med nytt utseende, bedre søkefunksjonalitet, mer brukervennlig innhold og en ny redaksjon som skriver sammendragene.
Publisert 23.01.2020   Redegjørelser Tilbakekall Statsborgerskap
Ordningen med forvaltningsbehandling videreføres. Det betyr at det er UDI og UNE som behandler saker om tilbakekall av statsborgerskap.
Publisert 20.12.2019   Redegjørelser Rettssaker Asyl/beskyttelse
I vurderingen av om en asylsøker er over eller under 18 år, gjelder det vanlige beviskravet om sannsynlighetsovervekt.
Høyesterettsdom av 9.12 gir avklaringer for hvor tungt barnets beste skal veie i utvisning av omsorgsperson.
Publisert 04.12.2019  
I sosiale medier spres nå et inntrykk av at en tyrkisk statsborger risikerer å måtte returnere selv om personopplysningene hans kom på avveie. Det stemmer ikke.
Publisert 12.11.2019   Redegjørelser Rettssaker Barn Tema utvisning
Hovedspørsmålet er om utvisningen av en kvinne fra Djibouti er uforholdsmessig overfor hennes fire barn.
Publisert 07.11.2019   Redegjørelser Saksbehandling Tema utvisning
I saker om utvising blir klagaren sin helsetilstand, og retursituasjon som følgje av helseproblema, vurdert opp mot alvoret i dei strafflagde handlingar i saka.
Publisert 30.10.2019   Redegjørelser Barn
På de nye sidene vil du finne informasjon tilpasset barn og unge. Hovedinnholdet på sidene er informasjonsfilmer. Vi har også en side hvor barn kan finne svar på ofte stilte spørsmål.