Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

UNEs stornemnd kom til at det var tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet.
Det er nødvendig å korrigere Frank Gunnar Håviks tolkning av hva han mener å ha hørt på et møte i UNE.
Publisert 10.07.2020   Redegjørelser Undersøkelser
I ei undersøking frå Opinion svarer 63 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Det er det høgaste som er målt nokon gong.
Stornemnda kom 12. juni 2020 til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Venezuela ikke er så alvorlig at alle er vernet mot retur til landet.
Publisert 06.07.2020   Kronikk Saksbehandling Familieinnvandring
Det er kun i et mindretall av ektefellesakene hvor formålet med å inngå ekteskapet er et sentralt tema.
Ny midlertidig lov som trådte i kraft 1.juli 2020, gjør det enklere for studenter og arbeidsinnvandrere å reise inn til Norge igjen.
Publisert 02.07.2020   Redegjørelser Saksbehandling
UNE vil inntil vidare berre bruke nemndmedlemer frå Oslo-området ved gjennomføringa av nemndmøte.
Publisert 25.06.2020   Redegjørelser Familieinnvandring
UNE har omgjort et vedtak i en familieinnvandringssak med ektefelle i Norge, som Sivilombudsmannen ba oss behandle på nytt.
Skal EU-traktatens bestemmelser om unionsborgerskap gjelde i Norge? I hvilken grad skal EU-regler som ikke er del av EØS-avtalen likevel få betydning for Norge?
Justis- og beredskapsdepartementet overtar oppgaven fra Kongen i statsråd.