Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

For å få asyl må det vere «nokolunde sannsynleg» at søkaren vil opptre slik at han utset seg for ein risiko for forfølging, slår dommen fast.
Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE suspensjonen av utreiseplikten og begynner å behandle Etiopia-saker igjen.
– Her går vi tett på resonnementene i vedtakene som er fattet etter regelendringene i januar 2020. Vi håper den vil være nyttig for advokater, rettshjelpere og andre som involverer seg i enkeltsaker.
Publisert 05.04.2022  
UNE fikk medhold i 52 av totalt 77 saker i 2021.
Publisert 30.03.2022   Redegjørelser Rettssaker Utvisning
De straffbare forholdene var så alvorlige at utvisning ikke kunne anses uforholdsmessig, selv om han kom til Norge som barn.
UDI og UNE kom til at det ikkje var farleg for den kristne konvertitten å dra tilbake til Iran og nekta asyl. Har UNE vurdert saka riktig?
Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen har skissert et scenario for at det kan komme opp mot 35 000 asylsøkere i år, hvorav 30 000 fra Ukraina.
Publisert 10.03.2022   Redegjørelser EØSsaker Rettssaker
Dommen gjev rettleiing for vilkåra for å utvise ein EØS-borgar ved mindre alvorlege lovbrot.
Publisert 08.03.2022   Redegjørelser Rettssaker Utvisning
Den russiske borgaren kom til Noreg som 11-åring. Som vaksen har han blitt dømt for fleire grove ran. Vil det vere uforholdsmessig å utvise han?
Publisert 03.03.2022   Saksbehandling Redegjørelser
UNE har levert rapporten for 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet. Den er no tilgjengeleg på une.no.