Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 25.03.2021   Debattinnlegg Rettssikkerhet Saksbehandling
Nemndledere skal treffe avgjørelser etter fakta vurdert mot regelverket i den enkelte sak, ikke ta «signaler» fra samfunnsdebatten, svarer fagdirektøren i UNE.
UNE ønsker ikke å kneble debatten. Men vi ønsker å bidra til en faktabasert debatt der vi forklarer hvordan systemet fungerer og hvem som har ansvar for hva.
Publisert 16.03.2021   Redegjørelser Saksbehandling
Regjeringen har pekt ut fire hovedutfordringer for UNE i år.
Saken til den afghanske ateisten Josef Moradi har vært godt belyst i media. Hvordan UNE vurderer saker om asyl fra ateister, har vært dårligere belyst. Det har ført til misforståelser om hva som er UNEs praksis.
Publisert 03.03.2021   Redegjørelser Saksbehandling
Som alle andre virksomheter ble UNE preget av koronasituasjonen i 2020, forteller konstituert direktør i UNE, Siri Johnsen.
Ordet «utvist» brukes annerledes i folkelig betydning enn i lovverket, og det fører til misforståelser.
Publisert 23.02.2021   Brukerservice Rettssaker
UNE fekk 80 rettskraftige dommar i 2020.
Publisert 17.02.2021   Redegjørelser Familieinnvandring Rettssaker
Lagmannsrettens dom er nå rettskraftig og vil få betydning for flere enn de fire familiene som er omfattet av dommen.
Publisert 17.02.2021   Debattinnlegg Rettssikkerhet Barn
Når lengeværende barn i asylsaker etter hvert blir lengeværende ungdommer, da dukker det opp noen andre spørsmål, skriver kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i dette innlegget.
Muligheten til internflukt gjelder også i saker om opphør av flyktningstatus. Det slår Høyesterett fast i ny dom.