Advokaten eller annen fullmektig kan møte sammen med klageren, men kan ikke møte alene på vegne av ham eller henne.

Fullmektigen må:

 • sørge for at klageren blir underrettet om tid, sted og tema for møtet
 • sende svarskjema til UNE innen fristen
 • sørge for eventuelle praktiske oppgaver rundt reise og overnatting for klageren
 • informere klageren om hvordan nemndmøtet foregår
 • informere UNE om klageren har behov for særlig tilrettelegging
 • bistå/representere klageren i møtet

Slik kan du forberede den du skal representere

Her ligger informasjon til klageren om gjennomføringen av et nemndmøte. Du bør oppfordre klageren til å lese informasjonen, og se filmen før møtet. Det finnes en egen film og informasjon for barn som skal i nemndmøte.

Praktisk gjennomføring av nemndmøtet

Et nemndmøte varer som regel rundt seks timer, inkludert regelmessige pauser. Et møte kan vare både kortere og lengre tid. Vi bruker som regel tolk i møtet. Ikke gjør deg avhengig av mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Det er nemlig ikke adgang til å ta med slikt utstyr i møterommet.

Målet med et nemndmøte er å få saken godt nok opplyst til at nemnda kan treffe en korrekt avgjørelse. I IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte kan du lese mer.

Digitale møter

UNE kan beslutte helt eller delvis digitale møter hvis smittevernhensyn gjør det nødvendig. Se utlendingsloven kaittel 10 a. UNE kan også beslutte at møtet skal begrenses i omfang. Parten får uttale seg før UNE treffer slike beslutninger.

Hvem kan være fullmektig?

Klageren kan selv velge en fullmektig. En advokat trenger ikke legge frem en skriftlig fullmakt på forhånd, men det må andre. Rolleblanding er uheldig, for eksempel ved at behandlende helsepersonell også stiller som fullmektig.

Praktisk informasjon

Vi har utarbeidet retningslinjer i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo kommune. Vi har også sett hen til tiltak i domstolene og i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. 

Merk særlig at det i den nærmeste tiden vil bli satt forskjellige tider for oppmøte i UNE. Dette for å forhindre at mange ankommer samtidig. Ikke kom tidligere enn 15 minutter før møtet begynner.

Vi sørger for at det er få mennesker til stede i lokalene og at avstanden mellom dem er størst mulig. Derfor bruker vi bare store møterom hvis utlendingen skal delta, og vi vil ta i bruk fjernmøter der dette er formålstjenlig. Det er satt opp pleksiglasskjermer som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene.

Bare de med nødvendig ærend har adgang til våre lokaler. Nemndene har ulik oppmøtetid og pausetid. Vi har hyppig rengjøring og desinfisering av alle berøringsflater, og vi vurderer fortløpende behov for tiltak.  

Du må følge disse kjørereglene 

 • Du må ha på munnbind når du oppholder deg i resepsjonsområdet og i nemndmøteområdet. Dette gjelder frem til du har satt deg ned i nemndmøterommet.  
 • Kun personer med ærend i UNE skal møte i UNE. Barn tillates ikke å møte med mindre de skal møte i egen sak.
 • Vitner tillates normalt ikke å møte fysisk. De må høres per telefon eller video.
 • Du har ikke adgang hvis du har tegn til luftveisinfeksjon – også milde tegn - eller andre symptomer på forkjølelse eller covid-19, eller du er i karantene. 
 • Bruk hånddesinfeksjonen ved inngangen og vask hender hyppig og grundig underveis. 
 • Begrens oppholdstiden i resepsjonen. Gå gjerne ut i lunsjpausen. 
 • Husk at du må ha med egen drikke.
 • Ingen håndhilsing. 
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er her.  
 • Hold 2 meters avstand til alle hvis det er mulig. Dette gjelder også i pausene.
 • Hold til høyre når du møter andre.  
 • Ikke ta heisen sammen med andre.
 • Ta med egne skrivesaker, og ta dem med hjem igjen. 
 • Respekter eventuell soneinndeling og toalettregler

UNE dekker nødvendige utgifter til reise og hotellopphold. For å bestille billetter og eventuelt hotellopphold må du kontakte det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille reise og hotell samtidig. Oppgi koden som står i innkallingsbrevet til nemndmøtet når du bestiller.

Husk å bestille flybilletter og hotell så tidlig som mulig etter nemndinnkalling.

Reisebyrået benytter faste hoteller som UNE har avtale med. For tiden har UNE avtale med Comfort Hotell Børsparken og Comfort Hotell Karl Johan. Det er ikke mulig å velge andre hoteller, med mindre avtalehotellene er fullbookede. Du må reise på den rimeligste og raskeste måten, ifølge Statens reiseregulativ.

Du vil også få all nødvendig informasjon i brevet om innkalling til nemndmøte.

Klagere som har behov for overnatting, får inntil videre tilbud om å bo på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Gabels gate 16 på Frogner. Hotellet tilbyr frokost, lunsjpakker og kveldsmat. Kontakt UNE på Mail_Inka@une.no om det er aktuelt med overnatting på hotell for din klient.

Vi kan dekke reiseutgiftene til og fra våre lokaler. Hvis klienten din må reise med fly eller regionstog, kan du som fullmektig kontakte reisebyrået Egencia, som vil bestille reisen. Oppgi koden og det personlige referansenummeret som står i brevet fra oss.

Hvis klienten din skal reise med t-bane, buss eller trikk, må han eller hun selv legge ut penger for billetten. Klienten din kan sende billettkvitteringen til oss, og få pengene tilbake. Vi dekker normalt ikke utgifter til taxi. Det må i så fall være avtalt på forhånd med innkallingskontoret.

UNE dekker i utgangspunktet bare reiseutgifter til den personen som er innkalt til møtet. Dekning for utgifter til andre personer, må avklares på forhånd med innkallingskontoret i UNE.

Barn kan ikke være med i nemndmøtet, hvis ikke de er innkalt. Det er foreldrenes ansvar å finne noen som kan passe barn som ikke er innkalt til nemndmøtet.

Egencia er det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille fly/tog/hotell gjennom dette reisebyrået.

Bestilling gjøre via telefon eller e-post:

Telefon: 23 15 04 30 (døgnåpen)
E-post: customer_service@egencia.no

Så langt det lar seg gjøre, skal bestillinger gjøres i vanlig arbeidstid.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Du må sende søknad til UNE og søknaden må inneholde oversikt over timeantallet for å forberede saken.

Her kan du lese mer om dekning av sakskostnader:

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City