Advokaten eller annen fullmektig kan møte sammen med klageren, men kan ikke møte alene på vegne av ham eller henne.

Fullmektigen må:

  • sørge for at klageren blir underrettet om tid, sted og tema for møtet
  • sende svarskjema til UNE innen fristen
  • sørge for eventuelle praktiske oppgaver rundt reise og overnatting for klageren
  • informere klageren om hvordan nemndmøtet foregår
  • informere UNE om klageren har behov for særlig tilrettelegging
  • bistå/representere klageren i møtet

Slik kan du forberede den du skal representere

Her ligger informasjon til klageren om gjennomføringen av et nemndmøte. Du bør oppfordre klageren til å lese informasjonen, og se filmen før møtet. Det finnes en egen film og informasjon for barn som skal i nemndmøte.

Praktisk gjennomføring av nemndmøtet

Et nemndmøte varer som regel rundt seks timer, inkludert regelmessige pauser. Et møte kan vare både kortere og lengre tid. Vi bruker som regel tolk i møtet. Ikke gjør deg avhengig av mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Det er nemlig ikke adgang til å ta med slikt utstyr i møterommet.

Målet med et nemndmøte er å få saken godt nok opplyst til at nemnda kan treffe en korrekt avgjørelse. I IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte kan du lese mer.

Digitale møter

UNE kan beslutte helt eller delvis digitale møter hvis smittevernhensyn gjør det nødvendig. Se utlendingsloven kaittel 10 a. UNE kan også beslutte at møtet skal begrenses i omfang. Parten får uttale seg før UNE treffer slike beslutninger.

Hvem kan være fullmektig?

Klageren kan selv velge en fullmektig. En advokat trenger ikke legge frem en skriftlig fullmakt på forhånd, men det må andre. Rolleblanding er uheldig, for eksempel ved at behandlende helsepersonell også stiller som fullmektig.

Praktisk informasjon

De fleste smitteverntiltakene i forbindelse med nemndmøter er nå opphevet. Noen av tiltakene blir videreført som ordinære rutiner, slik som ekstra overflatevask, spritdispensere og pleksiglass som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene. Vi vil også prioritere å bruke de største nemndmøterommene, når det er mulig. 

Dersom du har symptomer på covid-19, bør du ikke møte i nemndmøte før du har testet negativ på en koronatest og har god allmenntilstand. Det er i tråd med nasjonale helsemyndigheters anbefaling. Du finner mer informasjon om gjeldende regler og anbefalinger på Helsenorge.no (ekstern lenke).

UNE har fortsatt hjemmel til å gjennomføre nemndmøter digitalt av smittevernhensyn ut november 2021. 

UNE dekker nødvendige utgifter til reise og hotellopphold. For å bestille billetter og eventuelt hotellopphold må du kontakte det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille reise og hotell samtidig. Oppgi koden som står i innkallingsbrevet til nemndmøtet når du bestiller.

Husk å bestille flybilletter og hotell så tidlig som mulig etter nemndinnkalling.

Reisebyrået benytter faste hoteller som UNE har avtale med. For tiden har UNE avtale med Comfort Hotell Børsparken og Comfort Hotell Karl Johan. Det er ikke mulig å velge andre hoteller, med mindre avtalehotellene er fullbookede. Du må reise på den rimeligste og raskeste måten, ifølge Statens reiseregulativ.

Du vil også få all nødvendig informasjon i brevet om innkalling til nemndmøte.

Klagere som har behov for overnatting, får inntil videre tilbud om å bo på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Gabels gate 16 på Frogner. Hotellet tilbyr frokost, lunsjpakker og kveldsmat. Kontakt UNE på Mail_Inka@une.no om det er aktuelt med overnatting på hotell for din klient.

Vi kan dekke reiseutgiftene til og fra våre lokaler. Hvis klienten din må reise med fly eller regionstog, kan du som fullmektig kontakte reisebyrået Egencia, som vil bestille reisen. Oppgi koden og det personlige referansenummeret som står i brevet fra oss.

Hvis klienten din skal reise med t-bane, buss eller trikk, må han eller hun selv legge ut penger for billetten. Klienten din kan sende billettkvitteringen til oss, og få pengene tilbake. Vi dekker normalt ikke utgifter til taxi. Det må i så fall være avtalt på forhånd med innkallingskontoret.

UNE dekker i utgangspunktet bare reiseutgifter til den personen som er innkalt til møtet. Dekning for utgifter til andre personer, må avklares på forhånd med innkallingskontoret i UNE.

Barn kan ikke være med i nemndmøtet, hvis ikke de er innkalt. Det er foreldrenes ansvar å finne noen som kan passe barn som ikke er innkalt til nemndmøtet.

Egencia er det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille fly/tog/hotell gjennom dette reisebyrået.

Bestilling gjøre via telefon eller e-post:

Telefon: 23 15 04 30 (døgnåpen)
E-post: customer_service@egencia.no

Så langt det lar seg gjøre, skal bestillinger gjøres i vanlig arbeidstid.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Du må sende søknad til UNE og søknaden må inneholde oversikt over timeantallet for å forberede saken.

Her kan du lese mer om dekning av sakskostnader:

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City