• Du har rett til å ha med deg advokat eller en annen fullmektig i møtet
  Hvis du ikke har advokat, kan du kontakte en organisasjon og be om bistand. Eksempler på slike organisasjoner er:

  Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (ekstern lenke)
  JussBuss (ekstern lenke)
  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (ekstern lenke)
  Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  (ekstern lenke)

 • Vær forberedt på hva som er tema for møtet
  Temaet for møtet kan være hele saken. Men det kan også være bare en del av  saken, og da gir vi beskjed på forhånd.  Les alltid det siste vedtaket du har fått, og snakk med fullmektigen din.

 • Er det noen feil og misforståelser i saken?
  Dersom du mener det er feil eller misforståelser i saken din, må du fortelle oss det. Det kan for eksempel være i asylintervjuet eller i UDIs vedtak. Du behøver ikke å fortelle det som står i klagen, for den har vi lest på forhånd.

 • Husk at alle i nemndmøtemøtet har taushetsplikt
  Alle i nemndmøtet har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å snakke om saken din andre steder. Du kan derfor snakke fritt. Møtet holdes for lukkede dører, slik at utenforstående ikke blir kjent med det som foregår.

 • Hvis du har ny informasjon i saken, må du komme med det før møtet
  Hvis du har ny informasjon, eller ønsker å legge frem dokumenter, må du eller fullmektigen din sende det til oss i god tid før møtet. Det er viktig for at nemnda skal være godt forberedt.

 • Vi må ha dokumenter på identiteten din
  Identitet vil ofte være et viktig tema i møtet. Dersom du har, eller kan skaffe, pass eller andre dokumenter på identitet fra hjemlandet ditt, må du sende det til oss i god tid før møtet. Dokumentene bør være i original. Identitet er summen av flere opplysninger som forteller hvem du er. Eksempler på slike opplysninger er navnet ditt, fødselsdatoen, hvem som er foreldrene dine, og hvor du er født. Hvis du ikke har dokumenter som viser alt dette, er det likevel viktig at du sender oss mest mulig. 

 • Gi beskjed om du har spesielle behov
  Hvis du trenger særlig tilrettelegging fordi du har en funksjonshemming, helseproblemer eller andre spesielle behov, må du gi beskjed så raskt som mulig.

Smitteverntiltak

Vi har utarbeidet tiltakene i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo kommune.

Merk særlig at det i den nærmeste tiden vil bli satt forskjellige tider for oppmøte i UNE. Dette for å forhindre at mange ankommer samtidig. Ikke kom tidligere enn 15 minutter før møtet begynner.

Vi sørger for at det er få mennesker til stede i lokalene og at avstanden mellom dem er størst mulig. Vi bruker kun store møterom og hvert møterom benyttes kun én gang om dagen. Det er satt opp pleksiglasskjermer som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene. Nemndene har ulik oppmøtetid og pausetid. Vi har hyppig rengjøring av alle berøringsflater. 

Noen deltakere i møtet kan bli bedt om å forklare seg på telefon eller videolink. Gjelder dette deg, vil du få beskjed i forkant av møtet.

Du må følge disse kjørereglene 

 • Du har ikke adgang hvis du har tegn til luftveisinfeksjon – også milde tegn - eller andre symptomer på forkjølelse eller covid-19, eller du er i karantene. 
 • Du må si i fra hvis du får symptomer i løpet av dagen.
 • Bruk hånddesinfeksjonen ved inngangen, og vask hender hyppig og grundig underveis. 
 • Begrens oppholdstiden i resepsjonen.
 • Gå helst ut i lunsjpausen. Husk at du må ha med egen mat og drikke.
 • Unngå håndhilsing eller annen fysisk kontakt når du hilser på noen. 
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er her.  
 • Hold 2 meters avstand til alle hvis det er mulig. Dette gjelder også i pausene.
 • Hold til høyre når du møter andre.  
 • Ikke ta heisen sammen med andre.
 • Ta med egne skrivesaker ved behov, og ta dem med hjem igjen.