• Du har rett til å ha med deg advokat eller en annen fullmektig i møtet
  Hvis du ikke har advokat, kan du kontakte en organisasjon og be om bistand. Eksempler på slike organisasjoner er:

  Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (ekstern lenke)
  JussBuss (ekstern lenke)
  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (ekstern lenke)
  Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)  (ekstern lenke)

 • Vær forberedt på hva som er tema for møtet
  Temaet for møtet kan være hele saken. Men det kan også være bare en del av  saken, og da gir vi beskjed på forhånd.  Les alltid det siste vedtaket du har fått, og snakk med fullmektigen din.

 • Er det noen feil og misforståelser i saken?
  Dersom du mener det er feil eller misforståelser i saken din, må du fortelle oss det. Det kan for eksempel være i asylintervjuet eller i UDIs vedtak. Du behøver ikke å fortelle det som står i klagen, for den har vi lest på forhånd.

 • Husk at alle i nemndmøtemøtet har taushetsplikt
  Alle i nemndmøtet har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å snakke om saken din andre steder. Du kan derfor snakke fritt. Møtet holdes for lukkede dører, slik at utenforstående ikke blir kjent med det som foregår.

 • Hvis du har ny informasjon i saken, må du komme med det før møtet
  Hvis du har ny informasjon, eller ønsker å legge frem dokumenter, må du eller fullmektigen din sende det til oss i god tid før møtet. Det er viktig for at nemnda skal være godt forberedt.

 • Vi må ha dokumenter på identiteten din
  Identitet vil ofte være et viktig tema i møtet. Dersom du har, eller kan skaffe, pass eller andre dokumenter på identitet fra hjemlandet ditt, må du sende det til oss i god tid før møtet. Dokumentene bør være i original. Identitet er summen av flere opplysninger som forteller hvem du er. Eksempler på slike opplysninger er navnet ditt, fødselsdatoen, hvem som er foreldrene dine, og hvor du er født. Hvis du ikke har dokumenter som viser alt dette, er det likevel viktig at du sender oss mest mulig. 

 • Gi beskjed om du har spesielle behov
  Hvis du trenger særlig tilrettelegging fordi du har en funksjonshemming, helseproblemer eller andre spesielle behov, må du gi beskjed så raskt som mulig.

Smitteverntiltak

De fleste smitteverntiltakene i forbindelse med nemndmøter er nå opphevet. Noen av tiltakene blir videreført som ordinære rutiner, slik som ekstra overflatevask, spritdispensere og pleksiglass som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene. Vi vil også prioritere å bruke de største nemndmøterommene, når det er mulig. 

Dersom du har symptomer på covid-19, bør du ikke møte i nemndmøte før du har testet negativ på en koronatest og har god allmenntilstand. Det er i tråd med nasjonale helsemyndigheters anbefaling. Du finner mer informasjon om gjeldende regler og anbefalinger på Helsenorge.no (ekstern lenke).

UNE har fortsatt mulighet til å gjennomføre nemndmøter digitalt av smittevernhensyn ut november 2021.