Andre nyhetssaker

Nye rutiner tilrettelegger for at flere enn før kan forklare seg muntlig.
I Fædrelandsvennen 11. september er advokat Vegard Bø Bahus kritisk til Utlendingsnemndas saksbehandling overfor asylsøkere som har konvertert.
I Dagbladet 31. august går advokat Arild Humlen hardt ut mot Utlendingsnemnda ( UNE).
Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse.
UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster innledet debatten 'Hva skal til for at en konvertitt blir trodd' under Arendalsuka. Her kan du lese innlegget.
Seks av ti saker var frå søkarar med endeleg avslag som ønskte ei ny vurdering.
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene. Dette er det samme som i fjor, og det nest høyeste som har vært målt.
UNE avholder stornemnd i august fordi sivilombudsmannen er uenig i UNEs tolkning av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.
05.07.2018   Tema utvisning Stornemnd
Stornemnda kom i april 2018 til at personer som begår straffbare handlinger og utvises, skal vurderes ut fra deres oppholdsstatus da de begikk handlingen.
Hvordan kunne det ende slik, spør mange? Staten ved Utlendingsnemnda ble jo dømt i vår høyeste domstol, Høyesterett dømte jo vedtaket fra UNE som ugyldig? Hvorfor kommer ikke Farida tilbake til Norge? Jeg skjønner at dette er vanskelig å forstå.