Andre nyhetssaker

– Her går vi tett på resonnementene i vedtakene som er fattet etter regelendringene i januar 2020. Vi håper den vil være nyttig for advokater, rettshjelpere og andre som involverer seg i enkeltsaker.
05.04.2022  
UNE fikk medhold i 52 av totalt 77 saker i 2021.
De straffbare forholdene var så alvorlige at utvisning ikke kunne anses uforholdsmessig, selv om han kom til Norge som barn.
UDI og UNE kom til at det ikkje var farleg for den kristne konvertitten å dra tilbake til Iran og nekta asyl. Har UNE vurdert saka riktig?
Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen har skissert et scenario for at det kan komme opp mot 35 000 asylsøkere i år, hvorav 30 000 fra Ukraina.
Dommen gjev rettleiing for vilkåra for å utvise ein EØS-borgar ved mindre alvorlege lovbrot.
Den russiske borgaren kom til Noreg som 11-åring. Som vaksen har han blitt dømt for fleire grove ran. Vil det vere uforholdsmessig å utvise han?
UNE har levert rapporten for 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet. Den er no tilgjengeleg på une.no.
Dommer fra Høyesterett er en viktig rettskilde som UNE forholder seg korrekt og lojalt til, svarer avdelingsdirektør Øyvind Havnevik i dette innlegget.
Plikten til å returnere til Ukraina etter endelige avslag på søknader om opphold i Norge er suspendert inntil videre.