Andre nyhetssaker

I over ett år har arbeidet med å lage nye nettsider pågått. Vi er nå glade for å kunne presentere une.no i ny design, med nytt innhold og et moderne, fleksibelt og brukervennlig grensesnitt.
Tilbakekall av statsborgerskap er svært inngripende vedtak. Saksbehandlere og beslutningstagere i Utlendingsnemnda (UNE) tar disse sakene på stort alvor.
Ble nektet flyktningstatus etter bestemmelse som skal hindre misbruk av asylinstituttet.
Særdomstolsutvalget har overlevert sin rapport
21. til 23. februar går Mahad-saken for Oslo tingrett. Retten skal prøve gyldigheten av Utlendingsnemndas (UNEs) vedtak om tilbakekall av hans statsborgerskap og utvisning for brudd på utlendingsloven.
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget om at tilbakekall av statsborgerskap bør besluttes av domstolene, og ikke som i dag av Utlendingsdirektoratet (UDI) med Utlendingsnemnda ( UNE) som klageorgan.
Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderte i fjor beskyttelsesbehovet til mer enn 1600 asylsøkere fra Eritrea, og hele 98 prosent av dem fikk tillatelse til å bli i Norge.
10.02.2017   Redegjørelser Tilbakekall
UNE deltok 9.02.2017 i høring av forslaget om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Her er innlegget fra assisterende direktør i UNE, Ketil Larsen.
03.02.2017   Rettssikkerhet Kronikk
Kronikk: Rettssikkerhet dreier seg om retten til å bli hørt, til juridisk bistand og uavhengighet hos den som avgjør saken. Det dreier seg ikke om å få rett.
UNE har knyttet til seg en medisinsk rådgiver for bistand i saksbehandlingen og i rettssaksarbeidet.