Andre nyhetssaker

17.03.2020   Redegjørelser
Året 2019 har vore dominert av relativt store endringsprosessar både når det gjeld saksflyt og organisering, seier direktør i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Aursnes.
UNE utsetter alle nemndmøter og forvaltningssamtaler. Foreløpig gjelder beslutningen ut april.
13.03.2020   Redegjørelser
UDI og UNE kan nå innhente flere personopplysninger fra blant andre barnevernet i saksbehandlingen, og UDI kan fatte automatiserte vedtak.
En intern gjennomgang av 54 utvisningssaker i UNE i 2019 viste at berørte barn ble hørt ved at foreldre eller advokat sendte inn informasjon om barnets situasjon.
Regjeringen vil legge til rette for en engangsløsning for lengeværende ureturnerbare asylsøkere som har bodd mer enn 16 år i Norge.
28.02.2020   Redegjørelser Rettssaker
Meir enn halvparten av rettskraftige dommar frå tingretten og lagmannsretten i fjor var asylsaker.
Praksisbasen er nå en integrert del av une.no. Med nytt utseende, bedre søkefunksjonalitet, mer brukervennlig innhold og en ny redaksjon som skriver sammendragene.
Ordningen med forvaltningsbehandling videreføres. Det betyr at det er UDI og UNE som behandler saker om tilbakekall av statsborgerskap.
I vurderingen av om en asylsøker er over eller under 18 år, gjelder det vanlige beviskravet om sannsynlighetsovervekt.
Høyesterettsdom av 9.12 gir avklaringer for hvor tungt barnets beste skal veie i utvisning av omsorgsperson.