Andre nyhetssaker

12.03.2018   Kronikk Asyl/beskyttelse
Er taushetsplikten alltid det som tjener den svakeste part best, når asylbehandling oppleves urettferdig av mennesker og støttegrupper uten innsyn i fakta?
10.01.2018   Redegjørelser
Styring av UNE kan igjen bare skje gjennom lov og forskrift.
UNE har oppfylt plikten til utredning og begrunnelse i en familieinnvandringssak.
Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.
Å nekte utstedelse av reisebevis til flyktninger uten sannsynliggjort identitet, er i samsvar med flyktningkonvensjonen, slår ny Høyesterettsdom fast.
I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (Une) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.
Ressursutvalget består av personer foreslått av ulike trossamfunn og livssynsorganisasjoner.
Beskriver UNEs praksis i saker der foreldre søker om oppholdstillatelse på grunn av samvær med barn i Norge.
Denne uken lanserte NOAS og kristne organisasjoner rapporten "Tro, håp og forfølgelse" om iranske konvertitter. Her er innlegget UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster holdt under lanseringen: