Andre nyhetssaker

09.02.2018   Redegjørelser
I statsråd fredag 9. februar 2018 fikk Ingunn-Sofie Aursnes forlenget sitt åremål som direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.
Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI innen 2. mai.
10.01.2018   Redegjørelser
Styring av UNE kan igjen bare skje gjennom lov og forskrift.
UNE har oppfylt plikten til utredning og begrunnelse i en familieinnvandringssak.
Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.
Å nekte utstedelse av reisebevis til flyktninger uten sannsynliggjort identitet, er i samsvar med flyktningkonvensjonen, slår ny Høyesterettsdom fast.
I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (Une) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.
Ressursutvalget består av personer foreslått av ulike trossamfunn og livssynsorganisasjoner.
Beskriver UNEs praksis i saker der foreldre søker om oppholdstillatelse på grunn av samvær med barn i Norge.