Andre nyhetssaker

UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.
Denne uken lanserte NOAS og kristne organisasjoner rapporten "Tro, håp og forfølgelse" om iranske konvertitter. Her er innlegget UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster holdt under lanseringen:
UNE sine stornemndvedtak, praksisnotat, interne retningslinjer og faglege rettleiarar finst no som rettskjelder på LovdataPro.
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene.
Et søkeresultat på Facebook eller andre sosiale medier er ikke alene avgjørende for en sak.
Det er en utbredt misforståelse i kristne miljøer at UNE forventer at en konvertitt vil holde sin nyvunne kristne tro skjult for å unngå forfølgelse.
Staten anker en sak til Høyesterett som handler om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.
Stornemnda kom i juni 2017 til det var riktig av UDI å tilbakekalle flyktningstatusen til to somaliere fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse.
Ingen av påstandene om homofile asylsøkere stemmer.
Informasjon fra UNE får du her på nettsidene eller ved å ringe svartjenesten vår.