Andre nyhetssaker

Helt fra Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet for tjue år siden har kritikere etterlyst flere nemndmøter. Kritikken har vært gjentatt i alle år etterpå, skriver fagdirektør Ketil Larsen i UNE i et tilsvar til kritikken fra Jussbuss.
Tal frå dei siste fire åra viser at andelen asylsaker der UNE endrar det opphavlege vedtaket, har gått opp.
Utlendingsnemnda (UNE) skal gi de oppholdstillatelsene regelverket legger opp til. Hverken flere eller færre. Det gjelder også for lengeværende barn i asylsaker.
Nemndledere skal treffe avgjørelser etter fakta vurdert mot regelverket i den enkelte sak, ikke ta «signaler» fra samfunnsdebatten, svarer fagdirektøren i UNE.
UNE ønsker ikke å kneble debatten. Men vi ønsker å bidra til en faktabasert debatt der vi forklarer hvordan systemet fungerer og hvem som har ansvar for hva.
Regjeringen har pekt ut fire hovedutfordringer for UNE i år.
Saken til den afghanske ateisten Josef Moradi har vært godt belyst i media. Hvordan UNE vurderer saker om asyl fra ateister, har vært dårligere belyst. Det har ført til misforståelser om hva som er UNEs praksis.
Som alle andre virksomheter ble UNE preget av koronasituasjonen i 2020, forteller konstituert direktør i UNE, Siri Johnsen.
Ordet «utvist» brukes annerledes i folkelig betydning enn i lovverket, og det fører til misforståelser.
23.02.2021   Brukerservice Rettssaker
UNE fekk 80 rettskraftige dommar i 2020.