Andre nyhetssaker

I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene. Dette er det samme som i fjor, og det nest høyeste som har vært målt.
UNE avholder stornemnd i august fordi sivilombudsmannen er uenig i UNEs tolkning av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.
05.07.2018   Tema utvisning Stornemnd
Stornemnda kom i april 2018 til at personer som begår straffbare handlinger og utvises, skal vurderes ut fra deres oppholdsstatus da de begikk handlingen.
Hvordan kunne det ende slik, spør mange? Staten ved Utlendingsnemnda ble jo dømt i vår høyeste domstol, Høyesterett dømte jo vedtaket fra UNE som ugyldig? Hvorfor kommer ikke Farida tilbake til Norge? Jeg skjønner at dette er vanskelig å forstå.
27.06.2018   Redegjørelser
Data fra utlendingsforvaltningen skal sendes direkte til folkeregisteret for utdeling av fødselsnummer. Slik blir prosessen enklere for dem som får oppholdstillatelse.
12.06.2018   Redegjørelser Barn
Utlendingsforvaltningen har fått øremerkede midler for å styrke den barnefaglige kompetansen. Nå har UNE, UDI og PU signert en samarbeidsavtale med RBUP om et skreddersydd undervisningsopplegg for samtaler med barn.
12.03.2018   Kronikk Asyl/beskyttelse
Er taushetsplikten alltid det som tjener den svakeste part best, når asylbehandling oppleves urettferdig av mennesker og støttegrupper uten innsyn i fakta?
09.02.2018   Redegjørelser
I statsråd fredag 9. februar 2018 fikk Ingunn-Sofie Aursnes forlenget sitt åremål som direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.
Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI innen 2. mai.
10.01.2018   Redegjørelser
Styring av UNE kan igjen bare skje gjennom lov og forskrift.