Andre nyhetssaker

06.11.2020   Redegjørelser
Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.
Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.
UDI kan bare nekte å behandle en søknad om beskyttelse fra en som har vært i et trygt land før han kom til Norge hvis søkeren har lovlig adgang til landet. Det er vedtatt i stornemnd.
Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.
24.11.2020   Redegjørelser
Resepsjonen er derfor ubemannet, og enkelte nemndmøter med personlig fremmøte må avlyses.
UNE behandler hvert år et stort antall saker hvor tema er forfølgelse på grunn av religion eller religiøs aktivitet. UNEs oppdaterte praksisnotat er basert på en gjennomgang av 250 vedtak og beslutninger fra januar 2018 til august 2020.
Så langt i år har UNE behandlet færre saker enn på samme tidspunkt i fjor. Ser vi på ulike sakstyper, er bildet mer sammensatt.
Vi vurderer private forhold rundt ekteskapets inngåelse og praktisk samliv, men vi vurderer ikke følelser, skriver Ingunn-Sofie Aursnes.
Om ordlyden i bestemmelsen bør endres for å omfatte personer som har frafalt sin tro, er blant UNEs innspill til forslaget.
UDI og UNE kan ikkje vektleggje tvangsretur når dei vurderer om ein asylsøkjar treng beskyttelse.