Andre nyhetssaker

Stornemnda kom i juni 2017 til det var riktig av UDI å tilbakekalle flyktningstatusen til to somaliere fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse.
Ingen av påstandene om homofile asylsøkere stemmer.
Informasjon fra UNE får du her på nettsidene eller ved å ringe svartjenesten vår.
Hva betyr egentlig "integrering"? Jeg vet det knapt lenger.
I over ett år har arbeidet med å lage nye nettsider pågått. Vi er nå glade for å kunne presentere une.no i ny design, med nytt innhold og et moderne, fleksibelt og brukervennlig grensesnitt.
Tilbakekall av statsborgerskap er svært inngripende vedtak. Saksbehandlere og beslutningstagere i Utlendingsnemnda (UNE) tar disse sakene på stort alvor.
Ble nektet flyktningstatus etter bestemmelse som skal hindre misbruk av asylinstituttet.
Særdomstolsutvalget har overlevert sin rapport
21. til 23. februar går Mahad-saken for Oslo tingrett. Retten skal prøve gyldigheten av Utlendingsnemndas (UNEs) vedtak om tilbakekall av hans statsborgerskap og utvisning for brudd på utlendingsloven.
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget om at tilbakekall av statsborgerskap bør besluttes av domstolene, og ikke som i dag av Utlendingsdirektoratet (UDI) med Utlendingsnemnda ( UNE) som klageorgan.