Sist oppdatert: 12.01.202312.01.2023

2023

Stortinget har vedtatt endringer i SIS-loven for å gjennomføre tre EU-forordninger om SIS. Endringene omfatter områdene grensekontroll, politisamarbeid og returområdet. Lovendringen trådte i kraft 7. mars 2023.
Publisert 07.03.2023   Redegjørelser Rettssaker
UNE fekk 53 rettskraftige dommar i fjor.
Publisert 01.03.2023   Redegjørelser
– Vi har hatt ei tydeleg mangfaldserklæring i alle stillingsannonsar, og framheva fordelane med kompetanse på framandspråk og fleirkulturell forståing der det var relevant.
Publisert 17.02.2023   Redegjørelser Brukerservice Saksbehandling
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som avgis for nemnda.
Sivilombudet har kommet med en ny uttalelse om vurderingen av barnets beste og adgangen til å henvise til familieinnvandring som rett spor.
Publisert 25.01.2023   Redegjørelser Rettssaker Stornemnd Utvisning
To vedtak om utvisning som ble behandlet i stornemnd i UNE skal nå prøves i retten. UNE venter med behandlingen av likeartede saker til det har kommet en rettslig avklaring.
Å unndra seg militærtjeneste er som regel straffbart i de fleste land. Det gjelder både den som nekter å utføre tjeneste (militærnekting) og den som forlater tjenesten uten tillatelse (desertering).
Publisert 12.01.2023   Redegjørelser Saksbehandling
UNE behandla 5 502 saker i 2022. Nesten ein av tre asylsaker fekk eit endra vedtak.