Aktuelt

Spørsmål og svar

Nei, vanligvis ikke. Utgangspunktet er klart: Helseproblemer gir ikke rett til flyktningstatus og asyl i Norge.

Det finnes likevel unntak. Helseproblemer kan ha betydning for asylvurderingen. Det kan du lese mer om i denne fagartikkelen på une.no.

Hvis vi ikke vet hvor du er, risikerer du å få avslag uten at vi vurderer innholdet i saken din. Du har plikt til å melde fra til politiet hvor du bor så lenge du er i Norge.

Nei, vanligvis ikke. Hvis du har søkt om beskyttelse i et land som er med i Dublin-samarbeidet, kan du ikke søke på nytt i et annet av disse landene. Du får bare behandlet saken din i ett land. Du kan lese mer om dette på UDIs nettsider.

 

Hvis du vil jobbe, må du søke om midlertidig arbeidstillatelse. Søknaden skal du levere til politiet der du bor. Det er et krav om at du har gyldig pass fra hjemlandet ditt. Du kan lese mer om hvordan du søker på UDIs nettsider.

 

Hvis UNE har avslått en søknad som betyr at du må reise hjem, mener UNE det er trygt for deg å reise tilbake. UNE har et ansvar for at den vurderingen er riktig. Når du er tilbake i hjemlandet, er det myndighetene der som har ansvaret for deg og din sikkerhet, på lik linje med andre i hjemlandet ditt.