Hvis du har blitt innkalt til å snakke med oss i et nemndmøte, er det fordi vi ønsker mer informasjon om deg. Du kan velge selv om du vil snakke med oss, det er helt frivillig. Du kan ha med deg en voksen som du stoler på.

Du har rett til å si hva du mener i en sak som handler om deg eller foreldrene dine. Dette betyr ikke at du kan bestemme, men vi må ta hensyn til hva som er best for deg før vi avgjør saken. 

Du må vite hva saken handler om. Spør foreldrene dine. Vi kan ikke fortelle deg om saken hvis den gjelder en av foreldrene dine og ikke deg.

Se filmen før du kommer og tenk litt på om det er noe du synes er viktig å fortelle. Det er du som bestemmer hva du vil si, ingen andre. 

I UNE får du snakke med en nemndleder. Nemndlederen har ansvaret for saken din og er med på å bestemme hvem som får bo i Norge. Du kan snakke med nemndlederen i et eget rom, eller du kan være i et større rom med advokaten og flere voksne til stede. Dette avtaler vi på forhånd. Hvis du ikke kan norsk, får du hjelp av en tolk.

Hvis du snakker med nemndlederen i et eget rom, kommer det til å sitte flere voksne i rommet ved siden av. De følger med på hva dere snakker om. Hvis du har med deg en advokat eller verge, vil han eller hun også sitte i rommet ved siden av.

Du må si fra til nemndlederen hvis du ikke vil at foreldrene dine eller advokaten skal høre hva du sier. 

Vi vil høre hva som er din mening og finne ut hva som vil være best for deg. Du kan derfor bli spurt om forskjellige ting som handler om deg og oppveksten din. Hvis du ikke kan eller ikke har lyst til å svare, er det helt greit. Men det du sier må være sant.

Alle som hører hva du sier, har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle videre hva du sier til noen. 

Når møtet er over, vil nemnda avgjøre saken. Noen ganger vil vi også undersøke nærmere det du forteller for å være sikker på at vi har forstått saken riktig.

Vi sender avgjørelsen til foreldrene dine, som oftest via en advokat.