Aktuelt

11.07.2017
Stornemnda kom i juni 2017 til det var riktig av UDI å tilbakekalle flyktningstatusen til to somaliere fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelse.
19.07.2017
Det er en utbredt misforståelse i kristne miljøer at UNE forventer at en konvertitt vil holde sin nyvunne kristne tro skjult for å unngå forfølgelse.
13.07.2017
Staten anker en sak til Høyesterett som handler om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.