Aktuelt

09.11.2017
Å nekte utstedelse av reisebevis til flyktninger uten sannsynliggjort identitet, er i samsvar med flyktningkonvensjonen, slår ny Høyesterettsdom fast.
09.11.2017
I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (Une) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
13.10.2017
UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.