Aktuelt

12.06.2018
Utlendingsforvaltningen har fått øremerkede midler for å styrke den barnefaglige kompetansen. Nå har UNE, UDI og PU signert en samarbeidsavtale med RBUP om et skreddersydd undervisningsopplegg for samtaler med barn.
12.03.2018
Er taushetsplikten alltid det som tjener den svakeste part best, når asylbehandling oppleves urettferdig av mennesker og støttegrupper uten innsyn i fakta?
22.01.2018
Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI innen 2. mai.