Aktuelt

09.02.2018
I statsråd fredag 9. februar 2018 fikk Ingunn-Sofie Aursnes forlenget sitt åremål som direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.
22.01.2018
Forskriftsendring gir en gruppe som har fått tidsbegrensede tillatelser som enslige mindreårige, rett til å søke beskyttelse på nytt. Søknadene skal leveres til UDI.
21.11.2017
Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.