Aktuelt

21.11.2017
Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.
09.11.2017
Å nekte utstedelse av reisebevis til flyktninger uten sannsynliggjort identitet, er i samsvar med flyktningkonvensjonen, slår ny Høyesterettsdom fast.
09.11.2017
I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (Une) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.