Aktuelt

19.07.2017
Det er en utbredt misforståelse i kristne miljøer at UNE forventer at en konvertitt vil holde sin nyvunne kristne tro skjult for å unngå forfølgelse.
13.07.2017
Staten anker en sak til Høyesterett som handler om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse fordi grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort.
11.07.2017
UNE behandlet i juni 2017 to asylsaker fra Mogadishu i Somalia i stornemnd. Stornemnda kom til at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig endret de siste fem årene og at endringen er av en tilstrekkelig varighet til at mange flyktninger kan returnere dit.