Aktuelt

30.10.2020
UDI kan bare nekte å behandle en søknad om beskyttelse fra en som har vært i et trygt land før han kom til Norge hvis søkeren har lovlig adgang til landet. Det er vedtatt i stornemnd.
15.06.2020
Spørsmålet er om saker som skuldast brot på straffelova skal behandlast på same måte som andre opphøyrssaker.
22.10.2020
Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.