Aktuelt

09.01.2019
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.
07.12.2018
Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE, svarer UNEs direktør i et debattinnlegg i Dagsavisen.
22.11.2018
UNE har fått medhold av Høyesterett i en sak om tilbakekall av flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, i et spørsmål om klagerne var «settled migrants».