Aktuelt

21.07.2021
Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
06.07.2021
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
02.07.2021
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.