Aktuelt

I går
UNE venter med å innvilge oppholdstillatelser for personer som er utenfor Norge. Det gjør vi fordi utenriksstasjonene ikke utsteder innreisevisum til Norge nå.
18.12.2019
Høyesterettsdom av 9.12 gir avklaringer for hvor tungt barnets beste skal veie i utvisning av omsorgsperson.
17.03.2020
Året 2019 har vore dominert av relativt store endringsprosessar både når det gjeld saksflyt og organisering, seier direktør i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Aursnes.