Aktuelt

21.06.2019
– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.
06.06.2019
På grunn av teknisk feil har klagere i en periode ikke mottatt eMeldinger fra oss i en rekke familieinnvandringssaker. Denne feilen er nå rettet opp.
27.03.2019
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.