Aktuelt

07.12.2018
Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE, svarer UNEs direktør i et debattinnlegg i Dagsavisen.
22.11.2018
UNE har fått medhold av Høyesterett i en sak om tilbakekall av flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, i et spørsmål om klagerne var «settled migrants».
26.09.2018
Stornemnda kom til at de var saklig og juridisk uenig med Sivilombudsmannen om tolkningen av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.