Aktuelt

27.03.2019
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.
26.03.2019
UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.
09.01.2019
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.