Aktuelt

18.09.2017
UNE sine stornemndvedtak, praksisnotat, interne retningslinjer og faglege rettleiarar finst no som rettskjelder på LovdataPro.
31.08.2017
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene.
28.08.2017
Et søkeresultat på Facebook eller andre sosiale medier er ikke alene avgjørende for en sak.