Hvis du har blitt innkalt til å snakke med oss i et nemndmøte, er det fordi vi ønsker mer informasjon om deg. Du kan velge selv om du vil snakke med oss, det er helt frivillig. Du kan ha med deg en voksen som du stoler på.

I UNE får du snakke med en nemndleder. Nemndlederen har ansvaret for saken din og er med på å bestemme hvem som får bli i Norge. Du og nemndlederen får snakke sammen på et eget rom. Hvis du ikke kan norsk, får du hjelp av en tolk.

Når du snakker med nemndlederen, kommer det til å sitte flere voksne i rommet ved siden av. De følger med på hva dere snakker om. Hvis du har med deg en advokat eller verge, vil han eller hun også sitte i rommet ved siden av.

Du kan bli spurt om forskjellige ting som handler om deg og din oppvekst. Hvis du ikke kan eller ikke har lyst til å svare, er det helt greit. Men det du sier må være sant. Du har rett til å si hva du mener i en sak som handler om deg. Dette betyr ikke at du kan bestemme, men vi må ta hensyn til hva som er best for deg før vi avgjør saken.

Alle som hører hva du sier, har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle hva du sier til noen. Du må si fra til nemndlederen hvis det er noe du vil snakke om som du ikke vil at foreldrene dine skal vite. Vi kommer ikke til å bruke det du forteller oss til å sjekke om foreldrene dine snakker sant. Når vi snakker med deg, handler det bare om å finne ut om din situasjon og hva som vil være best for deg.