Alle barn har rett til å bli hørt og få mulighet til å delta i avgjørelser som angår dem. Det står det om i FNs barnekonvensjon (ekstern lenke). Dette betyr at du som er barn har rett til å si hva du tenker og mener i saker som handler om deg selv eller familien din. Det er bare du som kan bestemme om du vil bli hørt, ingen andre. Du bestemmer også hva UNE skal få vite og hva du ikke vil snakke om.

Det er mange måter du kan fortelle UNE hva du mener. Du kan snakke med en voksen du stoler på, som for eksempel en forelder, en helsesykepleier, en lærer, en fotballtrener eller advokaten i saken. 

Den voksne du snakker med må skrive ned det du har fortalt og sende det til oss. Du kan også selv skrive til oss, eller tegne. Hvis du vil, kan du be en voksen hjelpe deg.

Noen ganger er det UNE som spør om du vil komme og snakke med oss. Det er helt frivillig. Gjelder det deg, kan du ha med en voksen du stoler på. 

Du kan også selv be om å få snakke med oss. Sier vi ja, kan vi snakke sammen på internett, i et møterom hos UNE i Oslo eller på telefon. Når du kontakter oss, vil vi avtale hvordan vi skal snakke sammen. 

Her kan du se en film om hvordan det er å være i et møte hos oss

Som regel vil foreldrene dine få vite hva du har sagt. Har de en advokat, vil advokaten også få vite det. Men ønsker du å fortelle noe uten at foreldrene dine får vite hva det er, finner vi en god løsning. Da må du si fra om hva du vil holde hemmelig og helst hvorfor.

Vi må melde fra til barnevernet eller politiet hvis vi tror at du blir utsatt for vold eller overgrep. Du kan lese mer om hva barnevernet gjør på denne siden: Rettigheter for barn og unge i barnevernet – Barneombudet (ekstern lenke)

Når du har sagt din mening, jobber UNE videre med saken til familien din. At du blir hørt betyr ikke at du kan bestemme hva som skal skje. Det er alltid UNE som bestemmer ut fra de reglene som gjelder. Selv om UNE kan bestemme at noen i familien din ikke får bo i Norge, så er det aldri din feil.