Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til i saker som angår dem. Det står det om i FNs Barnekonvensjon. Dette betyr at du som er barn har rett til å si hva du tenker og mener i saker som handler om deg selv eller familien din.

Det er mange måter du kan fortelle UNE hva du mener. Du kan snakke med en voksen du stoler på, som for eksempel en forelder, en helsesykepleier, en lærer, en fotballtrener, en advokat, eller en annen voksen.

Du kan be den voksne du snakker med skrive ned og fortelle videre det du har fortalt til de som jobber i UNE.  Du kan også selv skrive brev, eller skrive en e-post, eller du kan tegne. Hvis du vil, kan du be en voksen hjelpe deg.

Noen ganger er det UNE som spør om barn vil komme og snakke med oss. Det er helt frivillig, og barna kan ha med en voksen de stoler på.

Når du har sagt din mening, så jobber UNE videre med saken til familien din. At du blir hørt betyr ikke at du kan bestemme hva som skal skje. Det er UNE som bestemmer i saken. Selv om UNE kan bestemme at familien din ikke får bo i Norge, så er det aldri din feil.