Sist oppdatert: 25.03.201925.03.2019

2019

Publisert 06.06.2019  
På grunn av teknisk feil har klagere i en periode ikke mottatt eMeldinger fra oss i en rekke familieinnvandringssaker. Denne feilen er nå rettet opp.
Publisert 27.03.2019   Brukerservice
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.
Publisert 26.03.2019   Redegjørelser Konvertitter Asyl/beskyttelse
UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.
Publisert 09.01.2019   Rettssikkerhet Saksbehandling Redegjørelser
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.