Andel av sakene i 2020

4 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  99
 • 2018
  :
  161
 • 2017
  :
  110
 • 2016
  :
  136

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  222
 • 2019
  :
  228
 • 2018
  :
  257
 • 2017
  :
  273
 • 2016
  :
  223
Andel endrede vedtak 2020
12 %
Andel endrede vedtak 2019
14 %
Andel nemndmøter 2020
0
Andel nemndmøter 2019
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.