Andel av sakene i 2017

2 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2017
  :
  110
 • 2016
  :
  136
 • 2015
  :
  78
 • 2014
  :
  118
 • 2013
  :
  251

Behandlede saker siste fem år

 • 2017
  :
  273
 • 2016
  :
  223
 • 2015
  :
  272
 • 2014
  :
  484
 • 2013
  :
  657
Andel nemndmøter 2017
0 %
Andel nemndmøter 2016
3 %
Andel endrede vedtak 2017
11 %
Andel endrede vedtak 2016
13 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.