Andel av sakene i 2018

4 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2018
  :
  159
 • 2017
  :
  110
 • 2016
  :
  136
 • 2015
  :
  78
 • 2014
  :
  118

Behandlede saker siste fem år

 • 2018
  :
  258
 • 2017
  :
  273
 • 2016
  :
  223
 • 2015
  :
  272
 • 2014
  :
  484
Andel nemndmøter 2018
3 %
Andel nemndmøter 2017
0 %
Andel endrede vedtak 2018
12 %
Andel endrede vedtak 2017
11 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.