Andel av sakene i 2017

8 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2017
  :
  105
 • 2016
  :
  86
 • 2015
  :
  101
 • 2014
  :
  68
 • 2013
  :
  148

Behandlede saker siste fem år

 • 2017
  :
  1183
 • 2016
  :
  1354
 • 2015
  :
  1574
 • 2014
  :
  1103
 • 2013
  :
  1219
Andel endrede vedtak 2017
7 %
Andel endrede vedtak 2016
7 %
Andel nemndmøter 2017
1 %
Andel nemndmøter 2016
0 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.