*I arbeidssaker inngår også tall for aupairsaker

Andel av sakene i 2020

13 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  154
 • 2019
  :
  67
 • 2018
  :
  78
 • 2017
  :
  105
 • 2016
  :
  86

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  682
 • 2019
  :
  912
 • 2018
  :
  1012
 • 2017
  :
  1183
 • 2016
  :
  1354
Andel endrede vedtak 2020
7 %
Andel endrede vedtak 2019
10 %
Andel nemndmøter 2020
1 %
Andel nemndmøter 2019
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.