Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype  (i dager) *

Sakstyper 2021 2020 2019 2018 2017
Asyl/beskyttelse 171 151 131 156 149
Familieinnvandring 103 91 65 72 127
Norsk statsborgerskap 118 105 49 79 85
Utvisning  159 117 83 72 84
Dublinsaker  168 75 88 44 129
Arbeidstillatelse  239 154 67 78 105
Permanent opphold  218 140 100 120 125
Reisedokumenter 241  140 99 161 110
Studietillatelse 109 104 22 61 79
Tilbakekall og opphør 205 154 119 129 127

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2021
  :
  168
 • 2020
  :
  130
 • 2019
  :
  88
 • 2018
  :
  102
 • 2017
  :
  125

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2021 2020 2019 2018 2017
Asyl/beskyttelse 786 1103 1323 2610 5516
Familieinnvandring 729 734 1186 1604 2758
Norsk statsborgerskap 620 414 385 698 764
Utvisning 678 819 943 1214 1791
Dublinsaker 174 177 327 322 805
Arbeidstillatelse 582 682 912 1012 1183
Permanent oppholdstillatelse 258 333 256 268 203
Reisedokumenter 138 222 228 257 273
Studietillatelse 187 159 160 386 328
Tilbakekall og opphør 300 260 282 593 737

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

 • 2021
  :
  4701
 • 2020
  :
  5284
 • 2019
  :
  6539
 • 2018
  :
  9628
 • 2017
  :
  14414