Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene fordelt på sakstype  (i dager) *

Sakstyper 2020 2019 2018 2017 2016
Asyl/beskyttelse 151 131 156 149 87
Familieinnvandring 91 65 72 127 100
Norsk statsborgerskap 105 49 79 85 101
Utvisning  117 83 72 84 84 
Dublinsaker  75 88 44 129 77 
Arbeidstillatelse  154 67 78 105 84 
Permanent opphold  140 100 120 125 107 
Reisedokumenter  140 99 161 110 136 
Studietillatelse 104 22 61 79 64
Tilbakekall og opphør 154 119 129 127  

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2020
  :
  130
 • 2019
  :
  88
 • 2018
  :
  102
 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  89

Antall saker behandlet siste fem årene fordelt på sakstyper

Sakstype 2020 2019 2018 2017 2016
Asyl/beskyttelse 1103 1323 2610 5516 5875
Familieinnvandring 734 1186 1604 2758 1981
Norsk statsborgerskap 414 385 698 764 500
Utvisning 819 943 1214 1791 2030
Dublinsaker 177 327 322 805 1828
Arbeidstillatelse 682 912 1012 1183 1350
Permanent oppholdstillatelse 333 256 268 203

203

Reisedokumenter 222 228 257 273 222
Studietillatelse 159 160 386 328 317
Tilbakekall og opphør 260 282 593 737  

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene totalt

 • 2020
  :
  5284
 • 2019
  :
  6539
 • 2018
  :
  9628
 • 2017
  :
  14414
 • 2016
  :
  14852