Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene (i dager)

Sakstyper 2018 2017 2016 2015 2014
Asyl/beskyttelse 155 149 87 139 155
Familieinnvandring 74 127 100 64 70
Norsk statsborgerskap 79 85 101 98  115 
Utvisning  71 84 84  91  123 
Dublinsaker  43 129 77  65  56 
Arbeidstillatelse  75 105 84  101  68 
Permanent opphold  118 125 107  96  114 
Reisedokumenter  159 110 136  78  118 
Studietillatelse 61 79 64 79  

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2018
  :
  102
 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  89
 • 2015
  :
  105
 • 2014
  :
  118

Antall saker behandlet siste fem årene

Sakstype 2018 2017 2016 2015 2014
Asyl/beskyttelse 2841 5516 5875 5785 8235
Familieinnvandring 1706 2758 1981 1517 1916
Norsk statsborgerskap 688 764 500 634  566
Utvisning 1210 1791 2030 1722 1309
Dublinsaker 324 805 1828 1790 2077
Arbeidstillatelse 1041 1183 1350 1574 1103
Permanent oppholdstillatelse 270 203

203

 225  150
Reisedokumenter 258 273 222  272  484
Studietillatelse 405 328 317 414  

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene

 • 2018
  :
  9690
 • 2017
  :
  14414
 • 2016
  :
  14852
 • 2015
  :
  14463
 • 2014
  :
  16675