Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene (i dager)

Sakstyper 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Asyl/beskyttelse 149 87 139 155 291 264
Familieinnvandring 127 100 64 70 183 181
Norsk statsborgerskap 85 101 98  115  172 190
Utvisning  84 84  91  123  270  290 
Dublinsaker  129 77  65  56  107  131 
Arbeidstillatelse  105 84  101  68  148  160 
Permanent opphold  125 107  96  114  222  277 
Reisedokumenter  110 136  78  118  251  240 

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  89
 • 2015
  :
  105
 • 2014
  :
  118
 • 2013
  :
  224

Antall saker behandlet siste fem årene

Sakstype 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Asyl/beskyttelse 5516 5875 5785 8235 9187 8772
Familieinnvandring 2758 1981 1517 1916 3712 3485
Norsk statsborgerskap 764 500 634  566  824 1215
Utvisning 1791 2030 1722 1309 2194 1328
Dublinsaker 805 1828 1790 2077 3325 1344
Arbeidstillatelse 1183 1350 1574 1103 1219 1048
Permanent oppholdstillatelse 203

203

 225  150  313  278
Reisedokumenter 273 222  272  484  657  364

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene

 • 2017
  :
  14414
 • 2016
  :
  14852
 • 2015
  :
  14463
 • 2014
  :
  16675
 • 2013
  :
  22573