Her finner du nøkkeltall for UNEs saksbehandling hittil i år.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Alle saker

Per 30.09.2021: Antall saker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker

Per 30.09.2021: Antall asylsaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Familieinnvandring

Per 30.09.2021: Antall familieinnvandringssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Statsborgerskap

Per 30.09.2021: Antall statsborgerskapssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Utvisning

Per 30.09.2021: Antall utvisningssaker behandlet så langt i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Asylsaker behandlet etter Dublin-regler

Per 30.09.2021: Antall Dublin-saker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Sakene handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl, og UNE tar derfor ikke stilling til beskyttelsesbehovet. Vi kaller det Dublin-saker fordi sakene behandles etter reglene i Dublin-forordningen.

Arbeidssaker

Per 30.09.2021: Antall arbeidssaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Permanent oppholdstillatelse

Per 30.09.2021: Antall permanent oppholdstillatelsessaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Reisedokumenter

Per 30.09.2021: Antall reisedokumentsaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.

Studietillatelser

Per 30.09.2021: Antall studietillatelsessaker behandlet hittil i år og gjennomsnittlig tid brukt per sak.