Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

6 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2021
  :
  205
 • 2020
  :
  154
 • 2019
  :
  119
 • 2018
  :
  129

Behandlede saker siste fire år

 • 2021
  :
  300
 • 2020
  :
  260
 • 2019
  :
  282
 • 2018
  :
  593
Andel endrede vedtak 2021
25 %
Andel endrede vedtak 2020
9 %
Andel nemndmøter 2021
28 %
Andel nemndmøter 2020
9 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.