Andel av sakene i 2020

15 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  117
 • 2019
  :
  83
 • 2018
  :
  72
 • 2017
  :
  84
 • 2016
  :
  84

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  819
 • 2019
  :
  943
 • 2018
  :
  1214
 • 2017
  :
  1791
 • 2016
  :
  2030
Andel endrede vedtak 2020
15 %
Andel endrede vedtak 2019
13 %
Andel nemndmøter 2020
4 %
Andel nemndmøter 2019
4 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.