Andel av sakene i 2017

1 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  107
 • 2015
  :
  96
 • 2014
  :
  114
 • 2013
  :
  222

Behandlede saker siste fem år

 • 2017
  :
  203
 • 2016
  :
  204
 • 2015
  :
  225
 • 2014
  :
  150
 • 2013
  :
  312