Andel av sakene i 2018

3 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2018
  :
  118
 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  107
 • 2015
  :
  96
 • 2014
  :
  114

Behandlede saker siste fem år

 • 2018
  :
  270
 • 2017
  :
  203
 • 2016
  :
  204
 • 2015
  :
  225
 • 2014
  :
  150