Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

5 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2021
  :
  218
 • 2020
  :
  140
 • 2019
  :
  100
 • 2018
  :
  120
 • 2017
  :
  125

Behandlede saker siste fem år

 • 2021
  :
  258
 • 2020
  :
  333
 • 2019
  :
  256
 • 2018
  :
  268
 • 2017
  :
  203
Andel endrede vedtak 2021
18 %
Andel endrede vedtak 2020
24 %
Andel nemndmøter 2021
2 %
Andel nemndmøter 2020
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge. 

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.