Andel av sakene i 2020

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  91
 • 2019
  :
  65
 • 2018
  :
  72
 • 2017
  :
  127
 • 2016
  :
  100

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  734
 • 2019
  :
  1186
 • 2018
  :
  1604
 • 2017
  :
  2758
 • 2016
  :
  1981
Andel endrede vedtak 2020
9 %
Andel endrede vedtak 2019
8 %
Andel nemndmøter 2020
1 %
Andel nemndmøter 2019
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.