Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

16 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

Den reelle saksbehandlingstiden angitt i dager.

 • 2021
  :
  103
 • 2020
  :
  91
 • 2019
  :
  65
 • 2018
  :
  72
 • 2017
  :
  127

Behandlede saker siste fem år

Tallene inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

 • 2021
  :
  729
 • 2020
  :
  734
 • 2019
  :
  1186
 • 2018
  :
  1604
 • 2017
  :
  2758
Andel endrede vedtak 2021
20 %
Andel endrede vedtak 2020
9 %
Andel nemndmøter 2021
1 %
Andel nemndmøter 2020
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.