Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2021

17 %

Behandlede saker siste fem år

Tallene inkluderer både klagesaker og omgjøringsanmodninger.

 • 2021
  :
  786
 • 2020
  :
  1103
 • 2019
  :
  1323
 • 2018
  :
  2611
 • 2017
  :
  5180

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2021 2020 2019 2018 2017
Iran 150 172 177 381 394
Irak 71 109 114 335 919

Afghanistan

68

76 209 805 2274
Etiopia 68 72 102 270 396
Eritrea 59 40 94 129 202
Somalia 36 41 92 98 320
Albania 35 24 49 32 51
Prosentdel endra vedtak 2021
25 %
Prosentdel endra vedtak 2020
16%
Prosentdel nemndmøte 2021
13 %
Prosentdel nemndmøte 2020
10 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.