*Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Andel av sakene i 2017

38 %

Behandlede saker siste fem år

 • 2017
  :
  5516
 • 2016
  :
  5876
 • 2015
  :
  5784
 • 2014
  :
  8235
 • 2013
  :
  9187

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2017 2016 2015 2014 2013

Afghanistan

2274 2413 690 1134 1322
Albania 51 103 238 217 120
Etiopia 396 280 452 742 612
Eritrea 202 276 353 644 475
Irak 919 631 455 254 634
Iran 394 377 385 791 1139
Nigeria 49 68 220 401 309
Somalia 320 215 663 728 742
Andel endrede vedtak 2017
10 %
Andel endrede vedtak 2016
8 %
Andel nemndmøter 2017
9 %
Andel nemndmøter 2016
6 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.