*Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Andel av sakene i 2018

29 %

Behandlede saker siste fem år

 • 2018
  :
  2841
 • 2017
  :
  5516
 • 2016
  :
  5876
 • 2015
  :
  5784
 • 2014
  :
  8235

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2018 2017 2016 2015 2014

Afghanistan

845 2274 2413 690 1134
Albania 33 51 103 238 217
Etiopia 274 396 280 452 742
Eritrea 146 202 276 353 644
Irak 386 919 631 455 254
Iran 396 394 377 385 791
Nigeria 42 49 68 220 401
Somalia 135 320 215 663 728
Andel endrede vedtak 2018
12 %
Andel endrede vedtak 2017
10 %
Andel nemndmøter 2018
11 %
Andel nemndmøter 2017
9 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.