Andel av sakene i 2020

3 %

Behandlede saker siste 5 år

 • 2020
  :
  159
 • 2019
  :
  160
 • 2018
  :
  386
 • 2017
  :
  309
 • 2016
  :
  298

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  104
 • 2019
  :
  22
 • 2018
  :
  61
 • 2017
  :
  81
Andel endrede vedtak 2020
3%
Andel endrede vedtak 2019
8 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken til følge eller delvis til følge.