Andel av sakene i 2019

2 %

Behandlede saker siste 4 år

 • 2019
  :
  163
 • 2018
  :
  392
 • 2017
  :
  309
 • 2016
  :
  298
Andel endrede vedtak 2019
7%
Andel endrede vedtak 2018
4 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken til følge eller delvis til følge.