Disse tallene inneholder alle saker som er behandlet etter utlendingsloven § 32. Det vil si saker som ikke er realitetsbehandlet i Norge fordi asylsøknaden skal behandles i et annet trygt land.

Andel av sakene i 2020

3 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  75
 • 2019
  :
  88
 • 2018
  :
  44
 • 2017
  :
  129
 • 2016
  :
  77

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  177
 • 2019
  :
  327
 • 2018
  :
  322
 • 2017
  :
  805
 • 2016
  :
  1828
Andel endrede vedtak 2020
7 %
Andel endrede vedtak 2019
11 %
Andel nemndmøter 2020
0
Andel nemndmøter 2019
4 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.