Disse tallene inneholder alle saker som er behandlet etter utlendingsloven § 32. Det vil si saker som ikke er realitetsbehandlet i Norge fordi asylsøknaden skal behandles i et annet trygt land. For 2015 og 2016 er dette typisk personer som får saken sin behandlet etter Dublin-regelverket i Europa, eller som kunne returneres til Russland ("Storskog-sakene").

Andel av sakene i 2018

3 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2018
  :
  43
 • 2017
  :
  129
 • 2016
  :
  77
 • 2015
  :
  65
 • 2014
  :
  56

Behandlede saker siste fem år

 • 2018
  :
  324
 • 2017
  :
  805
 • 2016
  :
  1828
 • 2015
  :
  1790
 • 2014
  :
  2077
Andel nemndmøter 2018
1 %
Andel nemndmøter 2017
1 %
Andel endrede vedtak 2018
6 %
Andel endrede vedtak 2017
5 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.