Andel av sakene i 2017

5 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2017
  :
  85
 • 2016
  :
  101
 • 2015
  :
  98
 • 2014
  :
  115
 • 2013
  :
  172

Behandlede saker siste fem år

 • 2017
  :
  764
 • 2016
  :
  500
 • 2015
  :
  634
 • 2014
  :
  566
 • 2013
  :
  824
Andel endrede vedtak 2017
10 %
Andel endrede vedtak 2016
13 %
Andel nemndmøter 2017
3 %
Andel nemndmøter 2016
4 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.