Andel av sakene i 2020

8 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2020
  :
  105
 • 2019
  :
  49
 • 2018
  :
  79
 • 2017
  :
  85
 • 2016
  :
  101

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  414
 • 2019
  :
  387
 • 2018
  :
  688
 • 2017
  :
  764
 • 2016
  :
  500
Andel endrede vedtak 2020
13 %
Andel endrede vedtak 2019
7 %
Andel nemndmøter 2020
1 %
Andel nemndmøter 2019
2 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.