Sist oppdatert: 23.01.202023.01.2020

2020

Så langt i år har UNE behandlet færre saker enn på samme tidspunkt i fjor. Ser vi på ulike sakstyper, er bildet mer sammensatt.
Vi vurderer private forhold rundt ekteskapets inngåelse og praktisk samliv, men vi vurderer ikke følelser, skriver Ingunn-Sofie Aursnes.
Om ordlyden i bestemmelsen bør endres for å omfatte personer som har frafalt sin tro, er blant UNEs innspill til forslaget.
UDI og UNE kan ikkje vektleggje tvangsretur når dei vurderer om ein asylsøkjar treng beskyttelse.
Hvordan skal UNE ivareta hensynet til barnets beste når en asylsøker med avslag får barn som har et beskyttelsesbehov, eller som får avledet tillatelse fra den andre forelderen? Dette er en problemstilling barnefaglig nettverk i UNE har vært opptatt av.
Publisert 10.09.2020   Fagartikkel Saksbehandling Rettssikkerhet
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
Skal UDI og UNE i asylvurderingane sine ta høgd for at ein asylsøkar kan bli returnert med tvang og vurdere om det aukar risikoen for forfølging? Det vil Høgsterett gå inn i når dei 1. september handsamar asylsaka til ein borgar frå Iran.
Ifølge Dagbladets lederartikkel 17. august er Dagens Næringsliv (DN) i ferd med å rulle opp en stor skandale for Utlendingsnemnda (UNE). Dagbladet mener derfor det er påfallende at jeg går i pensjon som 69-åring 1. januar 2021.
Publisert 06.08.2020   Debattinnlegg Rettssikkerhet Saksbehandling
Austenå i NOAS hevder i Aftenposten 27. juli at utlendingsforvaltningen praktiserer loven strengere enn politikerne har ment. Etter mitt skjønn treffer hun ikke helt. Jeg kan bare svare for Utlendingsnemnda (UNE).
UNEs stornemnd kom til at det var tilstrekkelig å gjøre en nåtidsvurdering av beskyttelsesbehovet.