Resepsjonen er derfor ubemannet, og de fleste nemndmøter med personlig fremmøte avlyses.

Oppdatering 19.10: Streiken pågår fremdeles. Meklingen som fant sted mellom partene 16. oktober, førte ikke frem. Vi vet fremdeles ikke hvor lenge streiken kommer til å vare.

Vekterne som normalt har ansvaret for vakthold i UNE har blitt tatt ut i streik, fra og med onsdag 14. oktober. Det melder Avarn, som leverer vektertjenester til UNE.

Resepsjonen i UNE vil være ubemannet så lenge dette pågår, og ordinær post inn til UNE vil kunne ta lengre tid enn normalt før den blir registrert.

Streiken gjør dessverre også at de fleste nemndmøter med personlig fremmøte som skulle vært avholdt denne uken, må avlyses. Vi informerer fortløpende klagere og andre personer dette berører.

Planlagte formøter og nemndmøter uten personlig fremmøte vil som hovedregel bli avholdt som normalt, men deltakere som ikke er UNE-ansatte kan bli berørt. Disse vil i så fall få beskjed.

Vi oppdaterer denne saken etter hvert som det kommer ny informasjon.