Andel av sakene i 2019

18 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2019
  :
  64
 • 2018
  :
  74
 • 2017
  :
  127
 • 2016
  :
  100
 • 2015
  :
  64

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  1195
 • 2018
  :
  1706
 • 2017
  :
  2758
 • 2016
  :
  1981
 • 2015
  :
  1517
Andel endrede vedtak 2019
8 %
Andel endrede vedtak 2018
9 %
Andel nemndmøter 2019
2 %
Andel nemndmøter 2018
3 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.