*Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Andel av sakene i 2019

22 %

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  1460
 • 2018
  :
  2841
 • 2017
  :
  5516
 • 2016
  :
  5876
 • 2015
  :
  5784

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2019 2018 2017 2016 2015

Afghanistan

226 845 2274 2413 690
Albania 50 33 51 103 238
Etiopia 115 274 396 280 452
Eritrea 115 146 202 276 353
Irak 132 386 919 631 455
Iran 180 396 394 377 385
Nigeria 10 42 49 68 220
Somalia 108 135 320 215 663
Andel endrede vedtak 2019
17 %
Andel endrede vedtak 2018
12 %
Andel nemndmøter 2019
14 %
Andel nemndmøter 2018
11 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.