*Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Andel av sakene i 2020

21 %

Behandlede saker siste fem år

 • 2020
  :
  1103
 • 2019
  :
  1323
 • 2018
  :
  2611
 • 2017
  :
  5180
 • 2016
  :
  5876

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2020 2019 2018 2017 2016

Afghanistan

76 209 805 2274 2413
Albania 24 49 32 51 103
Etiopia 72 102 270 396 280
Eritrea 40 94 129 202 276
Irak 109 114 335 919 631
Iran 172 177 381 394 377
Nigeria 3 9 35 49 68
Somalia 41 92 98 320 215
Andel endrede vedtak 2020
16 %
Andel endrede vedtak 2019
17 %
Andel nemndmøter 2020
10 %
Andel nemndmøter 2019
14 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.