Formålet med IR-13 er å sikre at barna sin rett til å bli høyrt blir vareteke ved å tydeleggjere forpliktingane til UNE, og å leggje til rette for likebehandling knytt til høyring av barn.