Utlendingar som det er alvorleg grunn til å tru at har gjort krigsbrotsverk eller andre alvorlege brotsverk, vil kunne vere utestengde frå retten til status som flyktning. IR-06 skildrar rutinane for saksbehandlinga og korleis UNE skal samarbeide med team for internasjonale brotsverk ved Kripos i slike saker.