IR-10 skildrar rutinane for saksbehandlinga når UNE får førespurnader frå Sivilombodet. Retningslinja skildrar også korleis dei endelege fråsegnene frå Sivilombodet skal følgjast opp.