IR-02 skildrar dei ulike avgjerdsformene i UNE og kva kriterium som avgjer avgjerdsforma som blir vald. Dette skal sikre likebehandling ved val av avgjerdsform.